Dansk Sejlunion25. september 2015 12:19 af Thomas Jacobsen

Sådan udtager vi hold for 2016

Sportschef Thomas Jacobsen om kriterierne bag de kommende ugers udtagelse af sejlere til Dansk Sejlunions landshold og kraftcentergruppe.

I Dansk Sejlunion er vi i disse uger i gang med at udtage hold for 2016. Vi opererer med fire kategorier: sejlerlandsholdet, ungdomslandsholdet, udviklingslandsholdet og kraftcentergruppen.

Lige nu har vi en intern proces, hvor vi evaluerer samtlige sejlere på DS-hold i 2015. Rigtig mange har allerede på nuværende tidspunkt leveret resultater eller vist et så overbevisende fokus på sejlsporten for de kommende år, at vi anser dem som sikre på udtagelse til 2016-holdene.

Evalueringsmøde
Næste trin foregår den 29. september, hvor Dansk Sejlunions trænergruppe, kraftcentertrænerne og en række andre trænere holder et møde, hvor vi både evaluerer alle på 2015-holdene, vi ser på de sejlere, der konkret har søgt om at komme ind på kraftcentrene, og desuden kigger vi på  gruppen af nye sejlere, som vi har været i berøring med i sæsonens løb.  

Forud for mødet har vi været i dialog med Europe-klassen (ECD), Laser-klassen (LAD) og Dansk 29er Klub, så de hver især har fået mulighed for at rette opmærksomhed på sejlere, som de vurderer, vi bør være opmærksomme på. De tre klasseorganisationer repræsenterer til sammen langst størsteparten af de sejlere, der normalt ønsker at tilknytte sig centrene og DS-holdene.

Alle kan indstille sejlere
Trods dialogen med klasseorganisationerne vil jeg gerne understrege, at alle i sejlermiljøet har ret til og mulighed for at kontakte os for at udpege sejlere, som vi bør holde øje med. Netop dette sker løbende hen over året, hvilket vi sætter stor pris på. Vores samarbejde og dialog med klubtrænere, der er i daglig kontakt med de unge sejlere, er en afgørende forudsætning for, at vi kan have en finmasket og velfungerende talentudvikling.

Sidste fase i udtagelsesprocessen foregår under træningslejren i Oure, uge 42. Her har vi mulighed for at observere og tale grundigt med sejlerne om deres planer, ambitioner og mål.

Hvilke kriterier gælder?
Vi anvender de samme kriterier for udtagelse af 2016-hold, som vi anvendte ved 2015-holdene. Kriterierne fremgår i detaljer HER 

Helt generelt skal kriterierne opfattes som en formel garanti for at blive optaget på et DS-hold. Lever du (som sejler) op til kriterierne, så er du også på holdet!

Foruden kriterierne kan vi i trænergruppen udtage nogle ”wild card”-sejlere. Det er sejlere, som ikke nødvendigvis udmærker sig i kraft af resultater (endnu), men som leverer et så stort engagement og en så markant vilje til udvikling, at vi kan se et lovende, fremtidigt potentiale.

Vi kan give chancen til nogle sejlere, som har fokuseret på sen specialisering - eller sejlere, som på grund af bopæl eller andre særlige forhold ikke tidligere har haft mulighed for at fokusere på sejlsporten i det omfang, som vilje og talent berettiger til.

I kort form er overskrifterne på de enkelte DS-hold:

Sejlerlandsholdet
Kriterierne på sejlerlandsholdet er top-3/top-10 ved EM, VM og OL i de olympiske klasser. Et tydeligt medaljepotentiale i forhold til det førstkommende OL kan også kvalificere til holdet. På sejlerlandsholdet har sejlsporten førsteprioritet i sejlernes hverdag. Det er ikke muligt at være på sejlerlandsholdet, uden at disse kriterier er opfyldt.

Ungdomslandsholdet
Kriterierne på ungdomslandsholdet er internationale resultatkriterier samt det nødvendige engagement i sejlsporten. Det forventes, at sejlerne i lange perioder leverer meget høje træningsmængder, men der kan også være perioder (fx ved eksamensforløb), hvor træningen er begrænset. Variation i træningsmængden er altid noget, sejlerne aftaler med deres respektive kraftcentertræner/DS-træner.

Udviklingslandsholdet
Sejlere på udviklingslandsholdet har fokus rettet mod det næstfølgende OL (4-8 år frem), eller for enkelte det førstkommende OL, dog uden et oplagt resultatperspektiv. En sejler/besætning på udviklingslandsholdet er parat til at investere rigtig meget tid og fokus på sin idræt – for del fleste over en langsigtet tidshorisont. Dansk Sejlunion forsøger til enhver tid at samle grupper af sejlere i få discipliner på udviklingslandsholdet. Det optimerer vores ressourceforbrug, og det skærper sejlernes udviklingskurve ud fra principperne i Den Danske Model.

Kraftcentergruppen
Den største kategori af sejlere er kraftcentergruppen. Gruppen sammensættes af de enkelte Talent- og Kraftcentre – efter dialog med Dansk Sejlunion. Kraftcentersejlere skal se en fordel i at være en del af centrenes træningsmiljøer, og det er vigtigt, at sejlerne – særligt de unge – fører udviklingssamtaler med centertrænerne. Samtalerne skal have værdi begge veje: for sejleren skal uddannelse og sejlsport kunne hænge sammen – og for træneren (og Dansk Sejlunion) er kendskabet til den enkelte sejler vigtig i forhold til at sikre et godt sportsligt og personligt udviklingsforløb, herunder med mulighed for at sammensætte nye teams eller grupper af sejlere.

Det er vigtigt, at sejlere kontakter centrets træner inden tilknytning. Centrenes kontaktoplysninger findes HER 

Spørgsmål om udtagelsesprocessen og om kraftcentrene kan også stilles til talentudvikler, Jan Christiansen, tlf. 2127 0071 eller sportschef, Thomas Jacobsen, tlf. 29160920.