Dansk Sejlunion10. april 2013 09:11 af Hans Natorp

Tak for en god debat!

I lørdags holdt vi generalforsamling nummer 100 i Dansk Sejlunion. Det var historisk – 100 år giver anledning til ydmyg eftertanke – hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen?

Vi er så afgjort på vej til noget nyt!

Generalforsamlingen var den første, hvor vi havde direkte valg til alle pladser i bestyrelsen. Enhver klub kan direkte opstille sin kandidat til bestyrelsen.

Generalforsamlingen var også den første med generalsekretær Mads Kolte-Olsen ved roret.

Generalforsamlingen markerede halvlegen i forhold til DS Strategi 2011, som giver retning frem til 2016.

DS Strategi 2011 har sat gang i en forandring af Dansk Sejlunion - en forandring, der flytter Dansk Sejlunion fra at være klubbernes klub til også at være sejlernes organisation.

Første halvleg er gået med at få sat holdet og få alle spillerne til at spille bolden samme vej.

I anden halvleg skal vi have sat målene i kassen - der skal scores!

Som det blev sagt flere gange fra generalforsamlingens talerstol har vi mange fine ord og planer - nu skal vi have handling… Og vi skal have fokus på succeserne!

Der er rigtigt mange rigtigt gode aktiviteter i sejlklubberne, som gør klubben og sejlsport til et attraktivt miljø at være i.

Handling og succeshistorie - tag ved lære af de gode eksempler og lad os glædes over dem. Det er de gode oplevelser og erfaringer, der gør sammenholdet i klubberne og sejlsporten attraktivt for nye sejlere.

Nu er generalforsamling nummer 100 allerede en del af Dansk Sejlunions historie, og vi er i gang med at gøre ord og planer til handling og succes. Vi gik hjem fra generalforsamlingen med den bedst tænkelige kickstart - en god debat og beskeden om, at vores sejlere har vundet fem medaljer ved World Cup stævnet på Mallorca - sådan!

Med sejlerhilsen

Hans Natorp
Formand Dansk Sejlunion

P.S: på fotoet overrækker jeg DS Guldnålen til Søren Overgaard for mange års tjeneste i bestyrelsen og den daværende hovedbestyrelse siden 2003. Tak for indsatsen til Søren og naturligvis også Jan Wojtzcak der modtog DS Ærestegn.