Dansk Sejlunion20. november 2013 10:35 af Hans Natorp

ISAF-møde med store perspektiver

Ved det netop overståede årsmøde traf ISAF beslutninger, der kan få stor betydning for udvikling af sejlsporten, skriver Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp i denne blog.

Jeg er for få dage siden landet herhjemme igen efter ni dage i Oman, hvor International Sailing Federation (ISAF) har holdt årsmøde.

Oman lyder eksotisk, og var det også! Ikke så meget på grund af omgivelserne - et hotel og mødelokaler til konferencer er nogenlunde samme standardskabelon verden over - det "eksotiske" ligger i, at jeg har haft ni dage til non-stop diskussioner og erfaringsudvekslinger med sejlsportsledere fra alle verdens sejlsportsnationer.

Der lyttes til Danmark

Jeg kan med glæde konstatere, at Danmark er en velanskrevet nation på den internationale sejlsportsscene.

Andre sejlsportsnationer vil meget gerne tale med os, og vi har stor indflydelse på arbejdet i ISAF - særligt hvis man tager vores befolkningsstørrelse med i regnestykket.

Dansk Sejlunions delegation bestod af Kim Andersen (KDY), Jan Stage (Sejlklubben Limfjorden), Thomas Jørgensen (Svendborg Sunds Sejlklub), Dan Ibsen (KDY) og mig selv som DS-formand.

Kim er formand for ISAF Equipment Committee, Jan er formand for ISAF Race Officials Committee, mens Thomas og Dan sidder i hhv. ISAF Race Management og ISAF Sail Ranking Sub-committee. Jeg selv repræsenterer de nordiske lande i ISAF Council sammen med en delegeret fra Norge.

Med Kim og Jans formandskaber for to af de vigtigste komiteer i ISAF har vi en unik position. Ingen andre lande er repræsenteret tilsvarende stærkt. Vores markante position skyldes blandt andet, at vi i Danmark og i Norden har en stærk tradition for godt demokratisk lederskab kombineret med stor faglig kompetence.

Der er stor tillid i ISAF til, at vi gør tingene ordentligt. Som Jan udlægger sin rolle i Race Official Committee: "Vi er sejlsportens FN soldater!"

Events til Danmark

Udover Dansk Sejlunions delegation var der mange andre danskere i Oman. Det var repræsentanter for Sportevent Danmark, Sport Aarhus Events (Aarhus Kommune), Sailing Aarhus og Match Racing Denmark (Middelfart). Deres mission var at skaffe internationale sejlsportsbegivenheder til Danmark - en opgave, som lykkedes til fulde.

Det var en fornøjelse at opleve, hvorledes det grundige forarbejde, som de danske stævnearrangører havde gjort hjemmefra, blev omsat til konkrete resultater i Oman.

Jeg har stor ros til danskernes professionalisme - ingen andre lande kunne matche vores holdopstilling. Sammen med vores stærke netværk i ISAF fik vi bl.a. kvindernes VM i matchrace 2015 til Middelfart samt U-VM 2014 i 49er og 49erFX til Aarhus.

Oveni var der tilsagn om endnu flere mesterskaber i de kommende år.

Nyt World Cup-format

Politisk var det også et spændende årsmøde - det første møde med vores nye præsident Carlo Croce fra Italien ved roret. Carlo Croce har en meget klar vision om at sætte sejlsport på landkortet i en form, som er forståelig på sammen måde som tennis, golf og andre store sportsgrene med god eksponering i medierne.

Et af Carlo Croces værktøjer er ISAF Sailing World Cup, som pt. har en noget anonym tilværelse. Det blev besluttet, at Sailing World Cup over en fireårig periode skal ændres til ISAF Saling World Championship og professionaliseres med store sponsorer og pengepræmier til sejlerne.

Vedtagelsen af denne strategi var et spændingsmoment på konferencen, men ISAF Council udtrykte stor tillid til ISAF's nye ledelse og gav fuldt mandat til at arbejde videre med ISAF Sailing World Championship.

Fra dansk side støtter vi fuldt ud op om strategien, og vi har været aktive i processen, der førte frem til de beslutninger, der nu er truffet.

Vi har brug for at udvikle sejlsporten, så den i langt højere grad end i dag imødekommer de krav og forventninger, der er til formidling og eksponering i nutidens digitale verden. 

Set i dette lys er der efter min opfattelse store perspektiver i de indledende skridt, som ISAF nu har taget.

I forlængelse heraf besluttede ISAF Council, at alle OL klasser skal fastfryses til og med OL 2020 i Tokyo, så der skabes ro til at udvikle sejlsporten - frem for at diskutere, hvilke både vi skal sejle i.

Det bliver spændende at følge udviklingen med den nye ISAF-ledelse ved roret. Og så håber jeg, at vi får synliggjort synergierne på tværs af sejlsporten i ISAF - på overfladen taler vi meget om de olympiske klasser, men sejlsporten er rigtigt meget andet også.

Med sejlerhilsen

Hans Natorp
Formand
Dansk Sejlunion