Dansk Sejlunion28. maj 2019 06:48 af Flemming Ø. Pedersen

Line Markert - Godt Mid Year-møde med svære beslutninger

Valget af OL-både i 2024 dominerede World Sailings Mid Year-møde i London, 17.-19. maj. Dansk Sejlunions formand, Line Markert, deltog - her er hendes refleksioner efter mødet.


Noget af det sværeste på World Sailings dagsorden er valg af både og klasser til OL. Mange interesser er i spil, der er mange følelser, mange hensyn og mange holdninger fra mange forskellige lande.

Ved World Sailings Mid Year-møde i London, 17.-19. maj, blev der arbejdet videre med de OL 2024-beslutninger, som blev truffet på årsmødet i november 2018.

Her er overblikket over de vigtigste beslutninger - kommenteret af Dansk Sejlunions formand, Line Markert...

Laser og Laser Radial også ved OL i 2024
World Sailings Council traf en næsten enstemmig beslutning om at fastholde Laser Standard og Laser Radial som enpersons-joller ved OL 2024. Dermed gik Council imod en anbefaling fra Equipment Committee gående på at vælge den nye og lettere RS Aero.

Line Markert: "Anbefalingen blev klart afvist. Det var et valg mellem fornyelse på den ene side og så en velkendt og udbredt jolle på den anden. Især mange mindre lande vil gerne holde fast i eksisterende joller, fordi det er dyrt at skifte. Fra dansk og nordisk side havde vi gerne set fornyelsen, men vi lever fint med Laser'en, som helt klart er meget udbredt og nyder stor opbakning. Dog er det en betingelse, at Laser-klassen skal "rydde op" i den interne producentkonflikt, der hersker i øjeblikket. Sker det ikke, kan spørgsmålet blivet taget op igen ved World Sailings årsmøde."

207Linemarkert0519

RS:X afvist i første omgang - nu venter testforløb
World Sailings Board kom med en anbefaling om at fastholde RS:X som windsurf-klassen ved OL 2024. Men her sagde Council nej - med et snævert flertal. RS:X er stadig en mulighed, men nu skal der i første omgang gennemføres et testforløb, før et endeligt valg af windsurf-klasse i 2024 kan træffes på årsmødet i november.

Line Markert: "Fra dansk og nordisk side bakker vi op om testforløbet. Der er delte meninger om RS:X, den er ikke tidssvarende og har ikke et liv uden for OL-formatet. Vi ser gerne, at OL's surfklasse bliver fornyet og kommer tættere på dét, som surferne selv foretrækker."

470 bekræftet som topersons-jolle i 2024
I november blev de to 470-klasser for kvinder og mænd erstattet af en ny topersons-jolle, der skal sejles som mixklasse. Kravspecifikationerne lå tæt op ad 470'ern - og det var derfor mest af alt en formalitet, at 470-jollen på Mid Year-mødet blev bekræftet som OL's topersons-jolle i 2024.

Line Markert: "Det var en beslutning, der blev truffet uden videre opmærksomhed. Allerede på forhånd var formatet skræddersyet til 470'eren, så det var en forudsigelig afgørelse."

Off shore-mixklasse foran langstrakt proces
Den kommende off shore-kølbåd, der skal sejles som mixklasse ved OL 2024 er et af de mere åbne spørgsmål - og sådan vil det forblive længe endnu. Mid Year-mødet vedtog en køreplan frem mod et endeligt valg af bådtype så sent som ved udgangen af 2023. I første omgang skal bådens kriterier fastlægges, dernæst bliver der udvalgt forskllige bådtyper, der kan indgå i OL-udtagelser - før det endelige valg af OL-båd sker blot et halvt års tid før OL-sejladserne i Marseille 2024.

Line Markert: "Først og fremmest er det vigtigt, at der nu er lagt en plan, og at planen er udformet, så flest mulige lande får chancen for at være med i OL-kvalifikationen i både, de har til rådighed. Det kan selvfølgelig give anledning til bekymring, at nogen har sejlet i den båd, som ender med at blive udvalgt, mens andre først skal til at indkøbe den et halvt år før OL. Det var et ønske at begrænse den økonomiske belastning for flest mulige."

Formula Kite valgt som mixed kite board i 2024
Council traf en næsten enstemmig beslutning om at følge Equipment Committees anbefaling af IKA Formula Kite som udstyr til den nye kitesurf mixklasse i 2024.

Line Markert: "Beslutningen gik let igennem. Det er altid lettere, når der skal vælges helt nyt frem for at udskifte eksisterende udstyr."

Governance - smidigere beslutninger i World Sailing
Et længe tiltrængt ønske om at smidiggøre beslutningsprocesserne i World Sailing begynder at tage form. På Mid Year-mødet blev fremlagt en skitse, som vil rydde op i de mange Committees og Sub-Committees - i alt over 30 - som i dag tynger beslutningsgangene.

Line Markert: "Der er lagt op til en grundlæggende reform, som vil føre noget magt tilbage til medlemslandene. Det er tiltrængt og har vores fulde opbakning."

Iker Martinez - ingen gentagelser
Ved sidste års VM i Aarhus blev den spanske Nacra-sejler Iker Martinez afsløret i "teknisk doping" på sin VM-båd. Han forlod stævnet, men slap efterfølgende for yderligere karantæne mm. som følge af en enkelt persons afgørelse i sagen.

Det var et uacceptabelt forløb, har World Sailing siden erkendt. Derfor er der nu ændret procedureregler, så noget tilsvarende ikke bør kunne gentage sig.

Line Markert: "Jeg var lidt overrasket over, at sagen ikke fyldte noget særligt på Mid Year-mødet. Men måske er der heller ikke så meget at diskutere. World Sailing har erkendt problemet og handlet på det."

Godt møde med konkrete beslutninger
Line Markert: "Jeg synes, Mid Year-mødet alt i alt var vellykket, fordi det faktisk lykkedes at træffe en række beslutninger. Vi fik rykket tingene, og det hæfter jeg mig ved som et positivt resultat. Set fra dansk side var det ikke alt, der gik vores vej, men vi lever fint med de valg, der blev truffet." 

229Linemarkert0519