Dansk Sejlunion4. april 2019 22:21 af Dansk Sejlunion

Line Markert - Fællesskab med kredse og best practice

Formandsblog fra Line Markert - om kommende turné, der skal afklare kredsenes videre rolle i fællesskabet og om indsamling af "best practice", så klubber kan inspirere hinanden.

 

Kære alle..

Med påsken lige rundt om hjørnet begynder en ny sejlsæson at nærme sig. Sidste år var der markant fremgang i havnenes belægningstal – godt hjulpet på vej af en enestående sommer.

Få nyhedsbreve fra Dansk Sejlunion - tilmelding her

Lad os håbe, at vi igen får en sommerperiode, der indbyder til sejlsport og eventyr på vandet.

God dag for demokratiet
Tak til de godt 40 klubber, som den 23. marts mødte frem i Middelfart for at tage del i Dansk Sejlunions generalforsamling 2019. Det blev en lang dag med levende og engageret debat, mange konstruktive indlæg, ja kort sagt en rigtig god dag for vores foreningsdemokrati.

Se resumé fra generalforsamlingen

Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi i bestyrelsen gerne havde set endnu flere klubber være til stede, og det bliver generelt et fokuspunkt for os, hvordan vi kan sikre endnu større involvering og tættere relationer på tværs af klubdanmark.

På generalforsmlingen fik vi en klar opfordring til at tænke anderledes omkring aktivering af klubberne i demokratiet. Skal generalforsamlingen flyttes fysisk eller sæsonmæssigt? Skal man kunne deltage virtuelt - både når der stemmes og for “bare” at se med. Det kigger vi på. Gode ideer og erfaringer modtages med tak.

Nyt fokus på kredsene
Det fører mig direkte over i spørgsmålet om kredsene, som blev det mest fyldige debatemne på generalforsamlingen.

Et solidt flertal af klubber forkastede bestyrelsens forslag om at tage kredsene ud af Dansk Sejlunions vedtægter. Det var tydeligt, at kredsenes formelle status i Dansk Sejlunions vedtægter stadig vægtes højt blandt klubberne. Det er et signal, vi i bestyrelsen ikke blot tager til efterretning, vi vil også handle på det…

Se Dansk Sejlunions reviderede vedtægter 2019

For når vi har kredse, så skal de også spille en rolle. Det gør de heldigvis flere steder, men der er også kredse, hvor aktivitetsniveauet er meget lavt.

Så hvad gør vi?

Som det første må det kræve, at vi mødes for at tale om kredsenes videre rolle i fællesskabet. Helt konkret planlægger vi at afsætte en række datoer i efteråret, hvor bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere fra sekretariatet kommer rundt i samtlige kredse for at tale om samarbejde og videndeling, udvikling af sejlsporten og varetagelse af sejlernes interesser i lokalområdet.

Det glæde vi os til at fortælle mere om senere.

Indsamling af "best practice"
På generalforsamlingen præsenterede vi Dansk Sejlunions fokuspunkter for 2019 – som tager afsæt i vores fireårige strategi, Pejlemærker 2022.

Vi har fokus på tiltag, som kan gøre klubberne bedre i stand til at tiltrække og fastholde medlemmer. Vi har en ambition om at øge medlemstallet i sejlklubberne med 15 procent over de næste fire år.

Dansk Sejlunions klubkonsulenter er spydsidsen i vores løbende kontakt med klubberne – både når det handler om at sætte gang i nye aktiviteter, eller når der er problemer. Gennem klubkonsulenterne har vi mulighed for at formidle gode og afprøvede løsninger, som alle kan få glæde af – uanset om det gælder undervisning, kapsejlads, træning eller andet.

Vi vil fremover mere systematisk indsamle "best practice" fra klubberne og formidle det til andre, som står i samme situation. Jeg vil derfor også opfordre klubberne til at tage en snak med vores konsulenter - om egne successer og fejlskud, eller når I har brug for inspiration eller gode råd.

Jo mere, I deler, jo bedre kan konsulenterne dele successer og udfordringer på tværs af landet. 

Rokeringer i bestyrelsen
Jeg vil runde af med at byde Jørgen Thorsell velkommen som nyvalgt medlem af Dansk Sejlunions bestyrelse – og ligeledes tillykke til Jørgen med valget som ny formand for Danmarks Sejlsportsliga Forening.

Samtidig en stor tak til Jens Haugaard for to års værdifulgt arbejde i bestyrelsen. Jens fortsætter som suppleant sammen med Hans Olling, nyvalgt på denne post. Tak også til Søren Johnsen for bidrag og engagement som suppleant gennem det seneste år.

Husk sejlerglæden – og Havnens Dag 25. maj
Uden for begynder solen for alvor at kigge frem, og bådene flytter fra kajen og ned i vandet. Lørdag den 25. maj afholder mere end 80 havne landet over Havnens Dag – den årlige aktivitetsdag for hele familien.

Havnens Dag er en oplagt mulighed for at invitere nye gæster ind i klubhusene og ud i en prøvetur vandet. Vi kan hver især gøre en forskel ved at tage godt imod alle dem, som er nye og interesserede – men som endnu ikke er en del af sejlerfællesskabet.

Det bedste, vi kan gøre hver især er at vise vores sejlerglæde og dele vores begejstring med alle dem, vi møder på vores vej.

Sejlerhilsen
Line