Dansk Sejlunion14. november 2018 13:18 af Flemming Ø. Pedersen

Dødsfald - Henning Wind-Hansen

Henning Wind-Hansen (Foto: Kerteminde Sejlklub)

Én af de markante kræfter bag udviklingen af Dansk Sejlunions uddannelser - og modtager af DIF's Ærestegn - Henning Wind-Hansen, Kerteminde Sejlklub, er død, 85 år.

Henning Wind-Hansen var gennem mange en stor arbejdskraft i dansk sejlsport, blandt andet som kredsformand i den tidligere Fynkredsen - og derigennem som medlem af Dansk Sejlunions hovedbestyrelse, hvor han i udvalgsarbejdet især fokuserede på to områder, der lå hans hjerte nær – ungdomssejlads i kølbåde og uddannelse af instruktører og klubledere.

Han anså kølbåde som ideelle til at give unge sejlere en god sejleruddannelse med vægt på godt sømandskab. 

Gode værktøjer i bestyrelsen
Klublederuddannelsen skulle give især nyere bestyrelsesmedlemmer i klubberne en række gode værktøjer foruden faglig viden til brug i bestyrelsesarbejdet.

Således blev områder fra DIF’s lederuddannelser direkte implementeret i Dansk Sejlunions lederkurser, bl.a. foreningsjura, vedtægter, kluborganisation, og ledelsesteori på foreningsniveau.

Henning Wind-Hansen lagde også stor vægt på, at klubbernes seniorsejlerskoler kunne levere kvalitetsuddannelse til medlemmerne. Den høje kvalitet har haft stor betydning for klubbernes rekruttering af medlemmer, ligesom det skabte respekt hos Søfartsstyrelsen, for hvem Dansk Sejlunion siden har været den primære sparringpartner i voksenuddannelser af sejlere.

Klubleder gennem 30 år
Hjemme i Kerteminde Sejlklub var Henning Wind-Hansen en del af ledelsen i omkring 30 år, heraf 10 år som formand. Han bidrog til at skabe en meget aktiv sejlklub, og han stod i spidsen for opstarten af klubbens sejlerskole.

I 1981 blev Henning Wind-Hansen belønnet for sin store indsats med Danmarks Idrætsforbunds Ærestegn.

Han fortsatte højt op i alderen som en højt værdsat og repspekteret censor. Ikke mindst Odense Sejlklub havde stor glæde af Hennings erfaring som censor og underviser helt frem til foråret 2017.

Henning Wind-Hansen døde den 28. oktober i en alder af 85 år.

Æret være Henning Wind-Hansens minde.


Tak til Dan Ibsen, John Christensen og Jørgen Holm for bidrag til mindeordet