Dansk Sejlunion5. september 2018 12:30 af Henrik Blakskjær

Slut med at indberette medlemsdata

Administrativ lettelse – sejlklubber slipper for at indberette klubmedlemmernes adressedata.

En administrativ byrde bliver nu fjernet fra alle klubber i Dansk Sejlunion.

Hidtil har klubberne skullet indsende og opdatere adressedata på deres medlemmer til Dansk Sejlunion. Adresseoplysningerne var nødvendige for at kunne udsende medlemsbladet SEJLER.

Men da udgivelsen af SEJLER stoppede i begyndelsen af 2018, er der således ikke længere behov for medlemsadresserne – og derfor heller ikke behov for at indtaste de mange data, hvilket forhåbentlig bliver en administrativ lettelse for klubberne.

Klubbens kontaktdata skal fortsat opdateres
Dog er der visse kontaktdata, som stadig er særdeles vigtige at indberette og opdatere.

Det gælder kontaktinformationer på nøglepersoner i klubben – fx formand, klubadministrator, kasserer, webmaster, ungdomsleder, kapsejladsleder, turbøjeansvarlig m.fl.  

Stamoplysninger på mit.sejlsport.dk
Derfor skal klubbens administrator fortsat logge ind og opdatere klubbens stamoplysninger via mit.sejlsport.dk. Det skal gøres hver gang, der sker ændringer i klubbens oplysninger, fx ved personskifte på nøgleposterne.

Ved at opdatere disse data løbende sikrer I, at klubben vises med de korrekte kontaktoplysninger på Dansk Sejlunions hjemmeside 

Også medlemstal skal indberettes
Klubbens administrator skal som hidtil fortsat indberette oplysninger til Danmarks Idrætsforbund om klubbens samlede medlemstal, herunder om medlemmernes sammensætning. Det sker via medlemstal.dk – og indberettes årligt i december-januar.

For spørgsmål om indberetninger og opdateringer af stamoplysninger – send mail til Dansk Sejlunion på support@sejlsport.dk.