Dansk Sejlunion29. maj 2018 12:35 af Flemming Ø. Pedersen

Søg DIF og DGI's foreningspulje – 45 mio. til klubprojekter

Sejlklubber kan søge støtte til et væld af forskellige formål, der udviler foreningslivet. Få råd med på vejen hos Dansk Sejlunions klubkonsulenter.

DIF og DGI's foreningspulje uddeler 45 mio. hen over 2018 til idrætsforeninger, der er organiseret i ét af de to forbund – hvilket dermed også gælder sejlklubber i Dansk Sejlunion.

Foreningspuljen er etableret med afsæt i et politisk ønske om at tilgodese foreningsaktiviteter i bredden og med fordeling over hele landet.

Hvad kander søges til?
Her er nogle udvalgte eksempler på, hvad der kan søges tilskud til:

  • Indsatser til fastholdelse og reskruttering af medlemmer
  • Indkøb af materiel
  • Digitalisering af klubbens administration og medlemskommunikation
  • Opstart af nye idrætstilbud
  • Opstart af tilbud til særlige målgrupper, fx seniorer, familier mv.
  • Indsatser over for indbyggere i storbyer
  • Nye partnerskaber med virksomheder, kommune og andre foreninnger

Reelt kan der søges tilskud til alt, hvis det blot er beskrevet som konkrete og målrettede projekter eller aktiviteter.

En væsentlig pointe er, at en forening kun kan opnå tilskud til ét projekt om året. Får man afslag på sin første ansaøgning, kan man til gengæld søge igen til et nyt projekt.  

Vigtige pejlemærker 
Også beløbsmæssigt er der stor spændvidde. Dog er der nogle vigtige pejlemærker:

  • Ansøgninger op til 25.000 kr. – bliver behandlet løbende, svar inden for fire uger
  • Ansøgninger 25-100.000 kr. - skæringsdato den første i hver måned, svar inden for otte uger
  • Ansøgninger over 100.000 kr. – skæringsdato fire gange årligt, svar otte uger fra skæringsdato, krav om regnskab med revisorpåtegning og beretning. (maks.ansøgning: op til 500.000 kr.)

De tre beløbsintervaller er vigtige at have med i baghånden, så man fx undgår at gøre ansøgningens vej gennem systemet ekstra svær ved at søge i overkanten af et bestemt interval.

Læs mere om DIF og DGI's foreningspulje – herunder med guide til ansøgning

Søg råd hos Dansk Sejlunion
Dansk Sejlunions fire klubkonsulenter (Leon Träger, Mads Flyger, Henrik Tang Kristensen, Nicolas Brandt Hansen) kan rådgive og guide jeres klub i forhold til at søge tilskud.

Her er kontaktinformationer til Dansk Sejlunions klubkonsulenter