Dansk Sejlunion6. marts 2018 13:39 af Flemming Ø. Pedersen

Dansk Sejlunions 2017-regnskab bedre end forventet

Bundlinjen i Dansk Sejlunions regnskab for 2017 viser et underskud på knap en million kroner. Resultatet er to millioner kroner bedre end budgetteret - men økonomien er fortsat presset af manglende ekstern finansiering.

Dansk Sejlunion kom ud af 2017 med et underskud på 951.000 kr. Trods det markante minus er resultatet langt bedre end det forventede underskud på 2,9 millioner kroner, som sejlunionens budget for året lagde op til.

"Vi kommer ud af 2017 med et godkendt resultat. Man skal huske på, at vi året forinden lagde ekstra penge til side i form af et driftsoverskud på 1,6 millioner kroner, fordi vi vidste, at vi ville stå over for store udfordringer i 2017 med at skaffe øget ekstern finansiering. Den eksterne finansiering har vi ikke løst endnu, desværre. Til gengæld har økonomien på andre punkter udviklet sig positivt," siger Dansk Sejlunions formand, Line Markert, om årets resultat.

Læs Dansk Sejlunions Årsberetning 2017 med årsrapporten her...

Flere tager på kurser og uddannelser
På plussiden tæller blandt andet, at søgningen til Dansk Sejlunions kurser og uddannelser var højere end forventet. Klubberne sender flere frivillige på træner- og instruktøruddannelser, ligesom der også var stor interesse for de udbudte sejlerkurser.

Til trods for, at det i årets løb ikke lykkedes at indgå aftaler om kommercielle partnerskaber, var årets indtægter stadig 763.000 kr. højere end forventet – med de største bidrag fra uddannelsesaktiviteter, donationer og momskompensation. 

Besparelser og lavere aktivitetsniveau
Udgifterne for året var 1,2 millioner kroner lavere end budgetteret. Forklaringen skal findes i et lidt lavere aktivitetsniveau på talent- og eliteområdet foruden besparelser på administration og kommunikation. Endelig tæller det med, at den budgetterede ramme til at sikre ekstern finansiering ikke er anvendt. 

Underskud er ikke en holdbar model
"Dansk Sejlunion har fortsat en solid økonomi med en fri egenkapital på 3,6 millioner kroner. Selvom 2017-resultatet letter lidt på presset for at skaffe ekstern finansiering nu og her, er underskud af den størrelse ikke en holdbar model,” siger Line Markert.

”Jeg vil gerne understrege, at vores fokus på at indgå nye samarbejdsaftaler med fonde og kommercielle partnere er den vigtigste udfordring, vi har foran os i 2018. Vi skal opnå højere indtægter, hvis vi skal indfri de mål for udvikling, aktiviteter og sportslige resultater, som vi sigter efter," understreger Line Marker

Invitation til Fremtidsværksted
Dansk Sejlunions budget for 2018 bliver præsenteret på generalforsamlingen i Nyborg, lørdag den 17. marts. Umiddelbart forud for generalforsamlingen indbyder bestyrelsen til et "Fremtidsværksted", hvor alle har mulighed for at byde ind med ideer til sejlsportens og Dansk Sejlunions udvikling frem mod 2030.

Tilmeld dig til Generalforsamlingen senest den 15. marts her...