Dansk Sejlunion12. oktober 2017 08:12 af Flemming Ø. Pedersen

Sejlklubben i kommunalvalget

Alt er på spil for landets lokalpolitikere fra nu og frem til kommunalvalget den 21. november. Det kan sejlklubber drage fordel af. Her er en miniguide til sejlklubber i kommunalvalget.

Kommunalvalget 2017 venter lige om hjørnet. Lokale og regionale politikere over hele landet er i fuld med med at forberede deres kampagner frem mod valget, der finder sted tirsdag den 21. november.

For en sejlklub er kommunalvalget en særlig oplagt mulighed for at komme i dialog med politikerne. De har noget på spil, de er mere lydhøre end sædvanlig, og de vil være på jagt efter sager, hvor de kan markere sig - og allerhelst være først med de gode ideer.  

Klubbens mærkesager
Udgangspunktet for dialog med politikerne er at lægge en strategi. Først og fremmest - hvad er klubbens vigtigste mærkesag(er) lige nu?

Det kan fx handle om kommunal støtte til klubfaciliteter eller udstyr. Eller det kan handle om, hvordan kommunen anvender havnearealer i nærheden af sejlklubben. Eller måske har klubben nogle gode ideer til samarbejder med kommunens skoler og institutioner...

Listen kan sagtens være endnu længere, men det hele bliver formentlig (og desværre) ikke gennemført på én gang. Så den første og vigtigste opgave for klubbens bestyrelse er at udpege de vigtigste to-tre mærkesager - i prioriteret rækkefølge.

Mærkesagerne skal være præcise og konkrete. Og der skal lægges vægt på, at hvert forslag har værdi for fællesskabet.

125Dragoer0814

Politikerne skal købe budskabet
En vigtig læresætning i politik er, at man ikke skal sælge sine ideer til politikerne. Det gælder om at formulere ideerne på en måde, så politikerne får lyst til at købe.

Der er stor forskel. At sælge noget kan for en politiker nemt opleves som at blive mødt med et krav eller en forventning.

Hvis ideen derimod bliver præsenteret på en måde, hvor politikeren kan se mulighederne i et større og bredere perspektiv - fx i form af nye, stærke tilbud til kommunens børn - så er forslaget allerede godt på vej. 

En politiker, der køber en idé, vil være tilbøjelig til at fremføre ideen af egen drift ved valgmøder - og senere hen ved forhandlinger i byrådet.

Det gælder således om at finde de argumenter, som både klubben og politikeren kan identificere sig med. Og her vil løsningen ofte være, at klubben fokuserer på de forhold, der skaber værdi for fællesskabet også uden for klubbens egne, snævre rammer. 

Kontakt til politikerne
Politikere er som bekendt forskellige. Nogle er mere optagede af det lokale kultur- og fritidsliv end andre. Søg derfor primært hen mod de kandidater, der har de tætteste bånd til fritids- og foreningslivet.

Det vil sige politikere, der allerede sidder i byrådet og arbejder med skole, kultur og fritidsliv. Eller nye kandidater, der har de samme områder som deres mærkesager.

Er man som politiker engageret i fritidslivets aktiviteter og udfordringer - og har man særlig viden på området - så er det nærliggende at bruge dette engagement i sin valgkampagne. 

Den direkte kontakt til den enkelte politiker er naturligvis oplagt. Skriv en mail, hvor klubben fremfører sine vigtigste mærkesager - og hvor I samtidig fortæller om de værdier og aktiviteter, som klubben tilfører det lokale foreningsliv.

Fremhæv aktiviteter, som bidrager til fællesskabet, og er med til at gøre byen og kommunen kendt og attraktiv for nuværende og kommende indbyggere.

Slut mailen af med at tilbyde et personligt møde med mulighed for at uddybe mærkesagerne. 

161Dybskrog050715

Møder og netværk
Som enkeltstående forening kan det godt være svært at trænge igennem i en travl valgkamp. Derfor kan det være en idé i at slå sig sammen med fx kajakklubben og andre, der har aktiviteter i havnen og ved vandet. Det øger muligheden for at få et møde op at stå i løbet af valgkampen. Har I et lokalt Vild med Vand-udvalg, så er det en oplagt indgang til politikerne.  

Fokuser også på, hvor de mest interessante politikere færdes i løbet af valgkampen. Der kan være valgmøder, hvor klubben med fordel kan deltage og stille spørgsmål. Også her handler det om at formulere spørgsmål på en måde, så den enkelte kandidat kan "købe ideen", fordi det gavner kommunens tilbud og attraktionsværdi som helhed.

Både politikere og medlemmer af sejlklubben har netværk. De steder, hvor netværkene overlapper, er der gode muligheder for at skabe kontakter. Så find ud af, hvem i sejlklubben der har særlig adgang til politikernes opmærksomhed - og undersøg, om kontakterne kan bruges aktivt.   

219Svendborg030916 

Pressen i valgkampen
De lokale medier spiller en central rolle i valgkampen. Mediernes valg af historier vil ofte være styrende for de gennemgående temaer frem mod valgdagen.

Hvis sejlklubben får en af sine mærkesager omtalt i et lokalt medie (avis, radio, tv), så kan historien bruges som løftestang i forhold til at få politikerne i tale. I bedste fald vil en journalist "konfrontere" én eller flere politikere med sagens kerne.

Kontakt til pressen foregår på to måder:

  • Ved at tage direkte kontakt til en journalist - og gerne en journalist, som klubben tidligere har været i kontakt med.
  • Ved at skrive en pressemeddelelse.

Fordelen ved den direkte kontakt er, at man har en personlig relation og journalistens fulde opmærksomhed (om end det ikke er ensbetydende med, at der kommer en historie i avisen). Også her handler det om at fremhæve de værdier, der rækker ud over sejlklubbens egne, snævre interesser.

Historien kunne være, at nye grupper af børn eller seniorer har fundet nogle gode fællesskaber i sejlklubben - men de savner tidssvarende faciliteter. På den måde bliver det den alment menneskelige vinkel, der bærer historien. Hvilket ofte vil gøre den mere interessant set med journalistøjne.

091Dybskrog280714

En pressemeddelelse kan være en svær størrelse, fordi alle medier dagligt modtager pressemeddelelser i hobetal. Der er risiko for at drukne i mængden.

Det bedste råd er at udforme pressemeddelelsen, så den ligner en avisartikel mest muligt. Det vil sige med overskrift, kort resumé og brødtekst (som fx denne her artikel). På den måde får teksten en form, der gør, at den i princippet kan gå direkte i avisen.

Jo mindre, avisens redaktionssekretær skal redigere teksten, jo større er chancen for, at artiklen/pressemeddelelsen bliver trykt.

Pressemeddelelsen skal have ét klart budskab - og kun ét. Ligesom det også er vigtigt at vedhæfte et godt billede, der illustrerer historien. Sørg for at få klubbens bedste amatørfotograf til at tage to-tre gode billeder, så avisen har noget at vælge mellem.  

Sociale medier
De sociale medier er en vigtig del af valgkampen. Især Facebook er for mange kandidater deres daglige megafon til vælgerne.

Det er en god idé at følge med i de centrale kandidaters skriverier på Facebook. Ofte inviterer politikerne til online-debat - her kan sejlklubben med fordel blande sig og/eller stille spørgsmål.

I debatten gælder ligesom i andre sammenhænge - hold fokus på de argumenter og værdier, der rækker ud over klubbens egne interesser. Det er de brede interesser og fællesskaber, der samler opbakning i valgkampen.  

Brug også klubbens egen Facebook-side til at lancere temaer i valgkampen. Klubsiden har ikke nødvendigvis mange følgere - men hvis flest mulige af klubbens medlemmer deler opslaget (og dét skal de opfordres til), så kan opslaget pludselig nå rigtig langt omkring..

Sørg for at "tagge" fx lokalavisen og de politikere/kandidater, der er mest relevante som modtagere af opslaget. 

085Rungsted310514

De alternative ideer
En gang i mellem handler det om at tænke i mere kreative baner. En oplagt idé, som flere sejlklubber tidligere med held har afprøvet er at invitere byrådskandidaterne til lokal kapsejlads.

Den store fordel ved en kapsejlads (modsat de fleste andre sportsgrene) er, at her kan politikere dyste mod hinanden på lige vilkår - uanset forudsætninger og fysisk formåen. De er jo kapsejlere i kraft af blot at være om bord i båden!

Så hvis klubben råder over to eller flere ens både - og et tilsvarende antal skippere og gaster - så er ingredienserne på plads. Med lidt held kan en sådan kapsejlads blive et lokalt tilløbsstykke med tilskuere og presse.

En anden idé kunne være at afholde et vælgermøde på en (lidt større) båd. Der er ikke nødvendigvis mange deltagere, til gengæld er det typisk sådan en idé, lokalpressen springer på.

Måske kan lokale erhvervsinteresser i havnen være interesserede i at være med - for dermed at udbrede rækkevidden.

Fælles for begge de her nævnte ideer er, at de er alternative, og at de rummer godt billedmateriale, set med presseøjne. Foruden at det ganske enkelt vil være sjovt at deltage. Alt sammen faktorer, der tæller, når politikere og presse tilrettelægger valgkampagner...     

Læs meget mere om foreninger og kommunalvalget på DIF's hjemmeside.

Held og lykke med valgkampen!..