Dansk Sejlunion18. november 2016 14:37 af Flemming Ø. Pedersen

Line Markert - første kandidat til formandsposten

Line Markert kan blive Dansk Sejlunions første kvindelige formand nogensinde. Foreløbigt er den 40-årige advokat og Hellerup-sejler den første erklærede kandidat til at overtage Hans Natorps formandspost i Dansk Sejlunion.

Dansk Sejlunion skal vælge ny formand ved unionens generalforsamling den 18. marts 2017. Hans Natorp træder tilbage fra formandsposten midtvejs i sin valgperiode for at hellige sig posten som næstformand i Danmarks Idrætsforbund.

Bestyrelsen udsendte i september et åbent brev til sejlerdanmark, hvori der lød en opfordring om at foreslå  kandidater til formandsposten. En opfordring, som Hellerup Sejlklub nu har fulgt ved at indstille Line Markert (40) som kandidat.  

Line Markert er et kendt ansigt i sejlunionens regi. Hun blev valgt ind som medlem af Dansk Sejlunions bestyrelse i 2014 - og genvalgt tidligere i år til en ny toårig periode.

Økonomi er største udfordring
"Dansk Sejlunions største udfordring lige nu er at skaffe det økonomiske grundlag for at opretholde et højt og kvalificeret aktivitetsniveau. Dette skal være bestyrelsens og sekretariatets primære fokus på kort sigt – og ja – nok også på lang sigt," fastslår Line Markert i sit valgoplæg - og udpeger dermed sin toppriotitet for det tilfælde, hun bliver valt som formand.  

"Dansk Sejlunion er i mine øjne klubbernes klub. Det betyder, at Dansk Sejlunion skal støtte klubberne og arbejde for deres udvikling og succes. Sejlsport og sejlads skal være et naturligt og attraktivt valg for alle aldersklasser og for alle typer af mennesker," fremgår det videre af valgoplægget.

Læs hele Line Markerts valgoplæg her

Har sejlet altid
Line Markert er vokset op med sejlsport tæt inde på livet. I barndommen gennem ture i forældrenes 24-fods båd fra Fjellebroen på Sydfyn. I dag har hun egen båd sammen med familien, der tæller ægtefællen Andreas og tre børn i alderen 7-13. Desuden er hun kapsejler i CB66-klassen.

Hun er uddannet jurist og er i dag advokat og partner i advokatfirmaet Horten.