Dansk Sejlunion12. maj 2016 14:17 af Henrik Tang

Kom godt i gang med skolesamarbejder

Dansk Sejlunion fortsætter støtten til sejlklubber, der samarbejder med skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. Målet er at give 2000 elever en førstegangs oplevelse af at komme på vandet i løbet af sæsonen.

Klubber med planer om at samarbejde med skoler eller institutioner kan få økonomisk støtte og rådgivning fra Dansk Sejlunion. I 2016 har Dansk Sejlunion valgt at prioritere en del af støtten til længerevarende forløb – det vil sige aktiviteter, der strækker sig over minimum fire aktivitetsdage for den samme gruppe af børn.

Baggrunden for tiltaget er dels for at give eleverne mulighed for at tilegne sig konkrete færdigheder og en større viden om vandsport og sømandskab. Dels er det et ønske om, at det kan styrke sejlklubbernes mulighed om, at et skolesamarbejde også giver flere medlemmer efterfølgende.

Ved siden af støtten til længerevarende forløb er der også mulighed for at søge om støtte til mere eventprægede aktiviteter som dagsarrangementer.

Erfaringer med sejlads som valgfag

Kaløvig Bådelaug gennemførte i 2015 et længerevarende sejladsforløb i samarbejde med Elsted Skole. Her deltog 15 elever fra skolens 7., 8. og 9. Klasser i et 10 ugers valgfag i Sejlads.

Morten Schmidt fra Kaløvig Baadelaug, som var ansvarlig for forløbet, fortæller: ”Generelt var det virkelig vellykket. De elever, der deltog, havde en interesse fra starten og var meget motiverede. Undervejs lærte eleverne rent faktisk at sejle vores Ynglinge-både. Og flere af dem nåede at blive ret dygtige. Undervejs fik de også god viden om sikkerhed, vind og vejr, havet og ikke mindst om alt det udstyr, der skal mestres for at sejle”.

Oplevelsen bekræfter en konklusion fra Center For Ungdomsstudier, der forsker i skolereformen og de forskellige typer af samarbejde, der under overskriften ”Åben Skole” er etableret mellem foreningslivet og skolerne.

En af de foreløbige konklusioner fra forskningen er, at forløb, der strækker sig over flere gange, er en klar fordel, når mindre kendte idrætsaktiviteter i skolesammenhæng – som for eksempel sejlsport – skal præsenteres over for eleverne. Det tager simpelthen tid at gøre det ukendte kendt. Det er svært at nå på en dag. Men når kendskabet opstår, tyder noget til gengæld også på, at flere børn og unge vælger aktiviteterne efterfølgende.

I Kaløvig er Morten Schmidt spændt på, om der er nogle valgfagselever blandt de nye sejlere, der dukker op ved sæsonstarten i disse uger. ”Der var et par elever, der blev vilde med at sejle. Men om de stadig er klar efter en lang vinter vil vise sig”, siger Morten Schmidt, der klart vil anbefale andre klubber at afprøve valgfagsmuligheden, hvis de har et samarbejde med en eller flere skoler, der er interesserede.

Det er dog vigtigt, at skolerne også er klar på at bidrage med dét, der skal til af planlægning, opbakning og ressourcer. For som Morten Schmidt afslutter: ”Flere dage på vandet med fokus på læring og faglig progression kræver masser af god planlægning og ressourcer i form af instruktører og udstyr. Skolen skal være med på, at et sejladsforløb som valgfag har en værdi for eleverne. Men også en række udgifter for sejlklubben, som skal dækkes”.  

Erfaringer med dagsarrangementer

I Ans IF Søsport har samarbejdet med de lokale skoler været en væsentlig kilde til nye medlemmer. Klubben gennemførte 3 dage med sejlads- og vandaktiviteter for i alt 3 klasser i løbet af sommeren 2015.

Klubbens leder Jørgen Nielsen fortæller: ”I foråret mødtes vi med en af Dansk Sejlunions klubkonsulenter og fik her gode idéer til forskellige aktiviteter – blandt andet et samarbejde med skoler. Vi kontaktede derefter de lokale skoler, og der var interesse. For at øge klubbens kapacitet af udstyr, havde vi sørget for at låne en TORM Aktivitetstrailer. På den måde kunne vi have alle elever i gang med vandaktiviteter på én gang. Alle elever fik afslutningsvist lidt informationsmateriale om klubben og vores aktiviteter og en åben invitation til at komme og prøve mere. Det var der flere elever, der valgte”.

Udover nye sejlerbørn, betød det også nye voksenmedlemmer, idet flere af børnenes forældre blev inspireret til at starte i klubben. Sidst gav samarbejdet også mulighed for at skolerne fik øje på muligheden for at lægge flere aktiviteter i klubbens faciliteter ved Tange Sø.

”Det er bare dejligt hvis klubbens nærhed til søen kan inspirere til undervisning og aktiviteter i feks. Natur og teknik” afslutter Jørgen Nielsen.

Kom godt i gang med skolesamarbejder

Dansk Sejlunions klubkonsulenter tilbyder vejledning i at komme godt i gang med skolesamarbejder. Find kontaktoplysninger på klubkonsulenter her.

Se mere om muligheder for skolesamarbejder med støttemuligheder fra Dansk Sejlunion ved at trykke på banner herunder.