Dansk Sejlunion9. februar 2016 00:24 af Henrik Tang

Gratis kurser i TORM Enkel Kapsejlads

At afvikle kapsejlads for de yngste sejlere ud fra enkle regler er en succes i en lang række klubber. I foråret og den tidlige sommer udbyder Dansk Sejlunion 4 kurser i TORM Enkel Kapsejlads.

Hvad er kurser i TORM Enkel Kapsejlads?

Kurser i TORM Enkel Kapsejlads henvender sig til forældre og andre frivillige, som vil lære at afvikle enkle kapsejladsaktiviteter i øjenhøjde med de mindst rutinerede juniorsejlere.

Kurserne i afvikling af TORM Enkel Kapsejlads er en kombination af teori, formidling af idéerne bag konceptet og at afprøve konceptet i praksis. Klubkonsulent i Dansk Sejlunion, Nicolas Brandt Hansen fortæller:

”Der er flere gode grunde til at holde kapsejlads ud fra konceptet TORM Enkel Kapsejlads. For det første afvikler man aktiviteter i egen klub, som er med til at give sejlerne nogle alternative oplevelser til klubbens normale tilbud. Det skaber sammenhold mellem klubbens sejlere.

For det andet er det naturligt at invitere naboklubbernes sejlere til aktiviteter. Og en ”TORM Enkel Kapsejlads” kan være medvirkende til at styrke netværk på tværs i regionen både blandt sejlerne og klubbernes frivillige.

For det tredje er det vigtigt for forældre og sejlere, at de ikke skal transportere sig langt for at deltage i stævner for de mindst prøvede sejlere. Jeg vil anbefale, at mindre prøvede sejlere deltager i stævner, hvor konkurrenceniveauet passer til deres færdigheder, og at der lægges vægt på den gode oplevelse og det sociale mellem sejlerne. På kurserne i TORM Enkel Kapsejlads får deltagerne mulighed for selv at prøve tingene af, så de kan se konceptet foldet ud”.

Se mere om TORM Enkel Kapsejlads

Datoer for kurser

Der afholdes kurser følgende datoer:

› Nyborg Sejlklub d. 23. maj.
› Horsens Sejlklub d. 26. maj. 
› Holbæk Sejlklub d. 26. maj.
› Svaneke Sejlklub d. 4. juni.

Tilmeld dig kurser i TORM Enkel Kapsejlads