Klubkonferencen Husk tilmelding frem til 1. november

Dansk Sejlunion9. november 2015 22:15 af Henrik Tang

Kursussæsonen kom godt i gang

Selvom den kolde tid står for døren, er der god aktivitet i mange klubber. Det kom til udtryk i weekenden d. 7.-8. november, hvor kursussæsonen 2015/16 gik i gang

Nye trænere i uddannelsesforløb

I weekenden d. 7.-8. november blev de første instruktør/trænerkurser i sæsonen 2015/16 afviklet. 32 trænere fordelt på 13 klubber deltog på ”Træner 1” og ”Træner 2”.

På ”Træner 1” er der særligt fokus på fysisk træning, ernæring, trim og teknik, mens der på ”Træner 2” fokuseres på coaching som redskab til dialog og udvikling af sejlere – herunder at man som træner lærer at forholde sig professionelt til forskellige typer af sejlere og målgrupper ud fra coaching-begreber.

På både ”Træner 1” og ”Træner 2” lægges der op til, at trænerne er opmærksomme på at sikre klubaktiviteter året rundt. Vinteren står for døren, men denne periode bør også være aktiv i sejlklubben. Bl.a. er fysisk træning om vinteren relevant i ungdomsafdelingen, fordi dét at træne sejlsport kræver god fysik, ligesom aktiviteter henover vinteren også understøtter de unge sejleres sociale relationer.

Dansk Sejlunions instruktør/trænerkurser følger et forløb, hvor man på de første niveauer - ”Instruktør 1” og ”Instruktør 2” - har et stort fokus på forevisning, pædagogik, øvelseskonstruktion, hvad det vil sige at være en dygtig instruktør og rollemodel, samt hvordan man kan anvende konkrete værktøjer og metoder i træningen.

Traenerkurser

At blive en dygtig træner kræver tid. Efter niveauerne "Instruktør 1" og "Instruktør 2" følger uddannelsen som træner. ”Træner 1” uddannelsen er et forløb over 2 weekender på teoretisk kursus med et efterfølgende praktisk forløb. ”Træner 2” uddannelsen er endnu mere omfattende med 4 teoretiske weekender over et 2-årigt forløb indeholdende trænerpraktik. Efter bestået ”Træner 2”-uddannelse kan Dansk Sejlunion indstille trænere til at følge Danmarks Idrætsforbunds Diplomtræneruddannelse.

Fra instruktør til træner

På Dansk Sejlunions trænerniveauer, ”Træner 1” og ”Træner 2”, udvikles trænernes kompetencer til også at omfatte ’mesterlære’ og ’coaching’.

Metoderne ’instruktion’, ’mesterlære’ og ’coaching kan række ind over hinanden, og der er som regel én af metoderne, der vil være primær i forhold til hver enkelt sejler, hvad angår både alder, færdigheder og erfaring.

Når man skal lære børn at sejle, bruger træneren typisk instruktion og forevisning til at hjælpe sejleren i gang. Senere lægger træneren mere vægt på observation, feedback og overhøring for at kontrollere sejlerens forståelse af færdighederne.

I begyndelsen har børn brug for konkrete anvisninger af, hvad de skal gøre og ikke gøre. Når de med tiden får egen erfaring og indsigt, kan træneren træde et skridt tilbage for at observere og give feedback. Denne form for træning hænger nøje sammen med 'Den danske model', som er uddybet i bogen "Aldersrelateret træning i sejlsport"

Instruktion _mesterlaere _coaching

Se mere om Dansk Sejlunions instruktør/trænerkurser og ATK herunder