Dansk Sejlunion15. april 2015 07:51 af Henrik Tang

Er klubbens tilbud synlige

Den blå legeplads byder på et hav af muligheder for børn, unge og voksne!

Sejlsport – med et hav af muligheder

Den blå legeplads byder på et hav af muligheder for børn, unge og voksne! Et par eksempler på sejlsportens alsidige tilbud er ungdomsvenlige miljøer og ATK for børn og unge; at lære sejlsport som voksen på sejlerskole; at sejle på tur og oplevelse; at sejle kapsejlads; at windsurfe – sejlsport for alle aldersgrupper: børn, unge og voksne!

Stort set alle klubber kan tilbyde lokalmiljøets borgere attraktive aktiviteter. Faktisk kan man kalde klubbernes tilbud for "sejlsport hele livet"!

Det er få idrætter, som spænder så bredt! Og det åbner mange muligheder for, at den enkelte klub dels kan udvikle på aktiviteterne og ikke mindst også kan invitere til, at lokalmiljøet bliver opmærksomme på klubbens tilbud og aktiviteter.

Slå dørene op til klubben

Hvis klubben holder åbent hus et par gange årligt, har man fjernet de første barrierer for at nye folk kan få de første oplevelser med sejlsport.

Mange klubber har gode erfaringer med at holde åbent hus arrangementer, så klubaktiviteterne bliver synlige i lokalmiljøet. Dansk Sejlunion har gennem en dialog med en lang række klubber samlet erfaringer med at holde åbent hus, og disse kan downloades i et simpelt koncept.

At afvikle selve den praktiske del af et åbent hus arrangement har vist sig at være den mindste udfordring – præcis som en sejler altid er godt forberedt på det uventede! Men en forudsætning for et godt åbent hus arrangement er jo, at der er god tilslutning af deltagere.

I Dansk Sejlunions åbent hus koncept kan klubben downloade en række dokumenter, som letter planlægning, markedsføring og opfølgning for et succesfuldt åbent hus.

Energi i planlægningen

I dialogen med klubber viser erfaringerne, at planlægningen gerne skal være intens, så der er energi blandt klubbens frivillige, og at tilbuddene skal serveres visuelt appetitligt. Er disse to parametre på plads, er der oftest interesse og god tilslutning.

Med andre ord er selve markedsføringen - både internt i klubben og eksternt i lokalmiljøet - traditionelt den største udfordring. Derfor kan klubber med fordel benytte skabelonerne i Dansk Sejlunions åbent hus koncept.

I konceptet kan klubber desuden få afklaret spørgsmål om love og regler for at afvikle åbent hus.

Se mere om at holde åbent hus ved at trykke på banneret herunder.