Dansk Sejlunion3. maj 2015 22:25 af Henrik Tang

35 Windsurf Instruktører uddannet

Dansk Sejlunion har gennem mange år uddannet windsurf-instruktører til at varetage instruktion og træning i sejl- og surfklubber. Efterskoler, højskoler, kommercielle aktører og gymnasier viser desuden interesse for Dansk Sejlunions windsurf-instruktørkurser

Cirka 40 af Dansk Sejlunions medlemsklubber tilbyder instruktion i windsurfing. I klubberne afspejler sammensætningen af hold for nybegyndere og surfere på videregående niveau et stort aldersspænd. Mange klubber oplever interesse fra såvel børn, unge og voksne. En række surf- og sejlklubber er sågar kommet i det luksusproblem, at de må indføre ventelister for medlemsoptag, fordi klubberne ønsker at kunne tilbyde de eksisterende medlemmer instruktion og træning på videregående og avanceret niveau.

Mange sejlklubber udvikler sig i disse år, fordi de finder det nødvendigt at tilbyde tidssvarende former for sejlads for børn, unge og voksne - det gælder såvel som strategi for rekruttering af medlemmer som attraktive tilbud for eksisterende medlemmer. En række klubber, der har sat sig for at udvide repertoiret af tidssvarende sejladstilbud, har haft god succes med windsurfing inden for både rekruttering og alsidige aktiviteter i øjenhøjde med klubbens eksiterende sejlere. Det gælder f.eks. i forhold til unge jollesejlere, som står over for et jolleskifte. Bl.a. disse faktorer har givet større søgning til Dansk Sejlunions ”Windsurf Instruktør” kurser. F.eks. blev der sidste år uddannet over 75 windsurf-instruktører.

Udover at surfklubber har en mangeårig tradition for at få uddannet instruktører på Dansk Sejlunions ”Windsurf Instruktør” kurser, har der gennem de seneste år vist sig en tendens til, at flere 'traditionelle' sejlklubber, efterskoler og højskoler også får uddannet instruktører.

Til dette års windsurf-instruktørkurser er den alsidige skare af instruktører fra klubber, efterskoler og højskoler udvidet til også at omfatte en del gymnasielærere, som vil inddrage undervisning i windsurfing i gymnasieskolens idrætslektioner i et samarbejde med klubber.

Fokus på metode og progression

At lære windsurfing er ingen sag. Vel at mærke, hvis man bliver undervist af en instruktør, som både er tillidsvækkende og fagligt kompetent. Nogle manøvrer og færdigheder læres bedst på én måde på grundlæggende, videregående og avanceret niveau, og derfor bliver instruktører på kurserne ”Windsurf Instruktør 1” og ”Windsurf Instruktør 2” undervist i, hvordan man kan tilrettelægge en hensigtsmæssig progression ud fra de konkrete værktøjer i ”Diplomsejlerskolen”, ”Sejladshjulet” og ”Fast Fwd-modellen".

IMG_1521

En dygtig instruktør skal vække tillid og
være klar til at 'gribe' sin elev i en stresset situation

At være bevidst om metode og didaktik er en forudsætning for at kunne undervise og differentiere instruktion i windsurfing, så man favner alle typer læringsstile hos begyndere. På den måde kan en dygtig instruktør give alle begyndere succesoplevelser – uagtet om instruktøren har at gøre med børn, unge eller voksne.

På ”Windsurf Instruktør 1” kurset er de væsentligste punkter derfor ”Instruktørens rolle”, ”Metode” og ”Progression” i undervisningen tilpasset den enkelte elevs nærmeste zone for udvikling. På ”Windsurf Instruktør 2” forfines disse emner via en mere analytisk tilgang, idet instruktørerne bl.a. lærer at analysere manøvrer ned i de enkelte delelementer ud fra video og 5 udviklingspunkter i Fast Fwd-modellen, som er et analytisk omdrejningspunkt i "Diplomsejlerskolen", der for windsurferes vedkommende bl.a. omfatter en udgivelse af tre windsurfing-bøger fra grundlæggende til avanceret niveau.

Se mere om windsurfing i klubber og serien af windsurfingbøger herunder.