Dansk Sejlunion27. juni 2014 01:37 af Henrik Tang

Rønbjerg Open - et kig i krystalkuglen

Multi-eventet Rønbjerg Open afviklede det første stævne for blot fire år siden. Dengang tog stævnet udgangspunkt i Dansk Brætsejler Organisations rangliste, men er nu udvidet til også at omfatte SUP, Kitesurfing og Wakeboarding.

Paraplyen bliver slået ud

Da Nordjydsk Windsurfing Klub ”Pelikanen” for fire år siden afviklede det første Rønbjerg Open var der meget at lære! Fx var banelægningen udfordret på, at det ikke var alle frivillige officials, der var klar over, at et paraplyanker skal slås ud for at holde en bøje, ligesom stort set ingen officials var helt dus med pælestikket. På trods af små erfaringer var det første Rønbjerg Open i 2010 en bragende succes rent sportsligt og ikke mindst for bredden i windsurf.

Rønbjerg Open tog dengang udgangspunkt i at afvikle et af Dansk Brætsejler Organisations (DBO) ranglistestævner for windsurfere – dog med den tilføjelse at lægge stort vægt på og energi i den dengang nye klasse ”Open Fun”. ”Open Fun” er DBOs klasse for surfere, som gerne vil snuse til kapsejlads. Og allerede for fire år siden var Rønbjerg Open det stævne i DBOs kapsejladskalender, som havde suverænt størst deltagelse i ”Open Fun”-klassen.

Siden da er Rønbjerg Open vokset støt. Andre discipliner i boardsport er taget ind undervejs, og da Rønbjerg Open blev afviklet i weekenden d. 21.-22. juni i år var der både windsurfing, kitesurfing, SUP og wake-boarding på repertoiret. I år rundede Rønbjerg Open 85 deltagere med et stærkt forankret paraply-event for boardsport og surfsport!

Både bredde og elite udfordres

Rønbjerg Open er stadig en del af DBOs stævnerække og DM-serie, og det er også windsurf-aktiviteten, der er den bærende disciplin. Dvs. der bl.a. er deltagelse af internationalt anerkendte atleter som fx Kasper Juul Larsen, Sebastian Kornum og Brian Røgild, der kæmper om DM titlen i disciplinerne Formula og Slalom. Derfor kræves det også, at sejladserne har høj kvalitet, men fokus er absolut ikke på elitesejlerne! Tovholder fra Nordjydsk Windsurfing Klub ”Pelikanen”, Bent Niss, fortæller:

”Rønbjerg Open er for alle. Og derfor skal nye potentielle deltagere kunne se, at de kan være med. Til vores stævner har ranglistens elite ikke første prioritet. Alle niveauer har første prioritet! Derfor oplever vi også tilgang af nye sejlere. Jeg har personligt haft nogle fantastiske oplevelser til de folkelige Neil Pryde Ø-Grandprixer, og det er samme filosofi vi kører i Rønbjerg Open. Der er baner til alle niveauer, og der er medaljer til alle klasser. ”Open Fun” for begynderne i kapsejlads skal altid gennemføres, så stævnet er meget for bredden. Hvad angår kitesurfing, SUP og wakeboarding er det nogle discipliner, vi har taget ind undervejs og udvikler på, og med tiden skal de discipliner nok vokse til stævnet”.

Høje ambitioner uden store armbevægelser

”Min vision er, at jeg tager 10 år som tovholder på Rønbjerg Open”, fortæller Bent Niss, og forsætter: ”Her vil jeg arbejde på, at der er fremgang i alle aktiviteter, så det kan ende med en fast årlig begivenhed, der tiltrækker mange deltagere i windsurf, kitesurf, SUP og wakeboard. Et kig i krystalkuglen siger mig, at vi kommer over 200 deltagere i Rønbjerg Open som et multievent, inden jeg trækker mig tilbage. Egentlig er deltagerantallet ikke vigtigt, så det er ikke en ambition om volumen. Men jeg tror på, at stævnet kan appellere til rigtig mange, som vil opleve forskellige former for vandsport i det samme event. Og dét at tiltrække mange til et event er den eneste ambition.

Jeg er nok lidt sådan af natur, at hvis jeg tror på det, så skal vi nok nå i mål. Og samtidig skal jeg så også understrege, at jeg bare er tovholder på projektet. Når alting har lagt sig efter stævnet det ene år efter det andet, er det sådan, at ’besætningen’ omkring stævnet er stolte af at have været med. Og det har de god grund til! Alle de frivillige har gjort et virkelig prisværdigt og stort stykke arbejde – og det er de bevidste om. Og når de er bevidste om det, er det fordi, vi er meget opmærksomme på at bruge alle kompetencer. Hvis folk i klubben gerne vil være med til at løfte opgaven er alle velkomne. Vi sørger for at anerkende de medlemmer, som er med til at løfte opgaven og her er alle velkomne”.

Udvikling af klubbens sammenhold

Én af grundene til at Nordjydsk Windsurfing Klub ”Pelikanen” har kastet sig ud i Rønbjerg Open som langsigtet projekt og tilbagevendende begivenhed er netop udvikling af klubben. Dét at skabe en aktivitet, som kræver planlægning og ’eksekvering’ binder klubbens frivillighed sammen, og her det klubbens motto, at alle, som har lyst til at bidrage, også kan få en opgave til stævnet.

”Vi har udviklet os fra år til år”, fortæller Bent Niss. ”Lavpraktisk har vi bl.a. gjort det, at alle officials har bidraget til at skrive logbog. Hvad gik godt, hvad gik galt og hvad kan vi gøre bedre? Den logbog tager vi frem, når vi planlægger. Vi er meget opmærksomme på, at vi ikke stiller større ambitioner, end dét vi kan indfri. Så Rønbjerg Open skal vokse i det omfang, vi magter - men det skal vokse! Og det er bl.a. også her, at vi får fordelt opgaverne, så alle frivillige får oplevelsen af, at have løftet en konkret opgave med succes. Det er vigtigt! Bl.a. ud fra erfaringerne fra tidligere år er vi meget bevidste om den enkeltes rolle, og det gør også at vi kan have overblik over relativt mange aktiviteter med et mandskab på 12 mand plus baneleder, dommer og nogle ildsjæle inden for kitesurfing og wakeboarding”, slutter Bent Niss.

Rønbjerg Open vender stærkt tilbage i 2015, forsikrer Bent Niss, der lægger vægt på stævnets historik, som af samme grund har sin egen hjemmeside.

Se alt om Rønbjerg Open her.

Se resultater fra Rønbjerg Open 2014.

Se stort galleri fra Rønbjerg Open 2014.

Se DBOs samlede DM-stilling.