Dansk Sejlunion20. januar 2014 23:56 af Henrik Tang

God energi blandt sejlsportens trænere

Dansk Sejlunion / Henrik Tang
Foto: Dansk Sejlunion / Henrik Tang

Årets største kursusweekend med 8 kurser og over 170 kursister afholdt.

Den største kursusweekend i 2014 løb af stablen i weekenden d. 18.-19. januar. Kursisternes feedback og evaluering sendte nogle klare signaler om, at Dansk Sejlunions instruktør- og trænerkurser giver konkrete redskaber til tidssvarende aldersrelateret træning i sejlsporten, så man kommer et par skridt længere end trekantsbanen.

Med vidt forskellige baggrunde dukkede over 170 instruktører/trænere op til weekendens i alt 8 kurser og deltog aktivt i undervisningen med store visioner for, hvordan træning på klubniveau kan understøtte ungdomsvenlige miljøer med attraktive aktiviteter for børn og unge.

At gøre sejlsport til endnu mere attraktiv idræt kræver, at man i klubben er parat til at få uddannet klubbens instruktører og trænere, så deres idéer kan udfolde sig og blive nuanceret via uddannelse.

På Dansk Sejlunions Instruktør/træneruddannelse undervises kursisterne i, hvordan teknik og øvelseskonstruktion kombineret med pædagogisk metode imødekommer den enkelte sejler eller grupper af sejleres behov ud fra bl.a.:

  • Sejlernes alder, modenhed og motivation
  • Type af øvelse (praktisk/teoretisk)
  • Indhold (ny færdighed eller udvikling af færdighed)
  • Fremgangsmåde (diskussion, demonstration eller øve i praksis)
  • Sejlernes niveau i forhold til Diplomsejlerskolen

Succes i træningen?
Hvad er succes? På den store kursusweekend var der bred enighed om, at succes i træningen er kendetegnet ved, at den enkelte sejler udvikler sig personligt, og at øvelsesvalget i træningen understøtter sejlerens nysgerrighed og engagement for at blive endnu dygtigere.

Samlet set var signalet klart fra kursisterne: Trænerens rolle i forhold til at konstruere og opsætte relevante øvelser er altafgørende for den enkelte sejlers succes. Trænerens opgave er dermed bl.a. at konstruere relevante øvelser og bryde dem ned i delmål ud fra Diplomsejlerskolen med overvejelse om, hvordan man får ”De fem grundelementer/Fast Fwvd-modellen”, "Sejladshjulet" og Diplomsejlerskolen i spil i øjenhøjde med den enkelte sejler eller grupper af sejlere.

Flere kurser i foråret
I de kommende måneder udbyder Dansk Sejlunion følgende instruktørkurser:

25/1 Sejlerskoleinstruktør Dalum Landbrugsskole, Odense
15-16/3 Instruktør 1 Idrættens Hus, Brøndby
15-16/3 Instruktør 2 Idrættens Hus, Brøndby
5-6/4 Instruktør 1 Idrætshøjskolen, Aarhus
26-27/4 Kitesurf Instruktør Dalum Landbrugsskole, Odense
17-18/5 Windsurf Instruktør 1 Dalum Landbrugsskole, Odense

Instruktørkurser Dalum Januar 2014