Dansk Sejlunion25. september 2013 22:05

KIA Cold Hawaii World Cup 2013

For fjerde år i træk formåede Klitmøller at levere varen til ”KIA Cold Hawaii PWA World Cup” i windsurf-disciplinen wave performance. Frivillighed er et af nøgleordene til succes, fortæller project manager Robert Sand.

Windsurfingens mest spektakulære mesterskaber afvikles af PWA, de professionelle windsurferes World Cup. I PWA konkurreres der i disciplinerne slalom, freestyle og wave performance - discipliner, der på hver sin måde præsenterer windsurfing som action sport.

Verdensklasse forhold
Efter et flerårigt forarbejde lykkedes det i 2010 surfklubben NASA at trække PWA og verdenseliten i wave performance til Klitmøller.

Klitmøller og omegn er også kendt som "Cold Hawaii", fordi regionen byder på verdensklasse forhold til windsurfing. Gunstige bundforhold flere steder i regionen omkring Klitmøller kombineret med en hyppig vindstyrke på over 10-12 m/sek. langs den nordvestjyske kyst gør, at man har et stort antal af dage med forhold til wave performance.

Faktisk er "Cold Hawaii" blandt de bedste steder til waveperformance i verden, og er derfor også hjemmebane og træningsbase for flere europæisk bosiddende elitesejlere. Elitesejlerne dukker ofte op i "Cold Hawaii", når de atlantiske lavtryk sender vind og bølger ind over regionen.

Rainbow.png

Sejlsporten ud over rampen
Som et led i en større regionsudvikling øjnede ildsjæle i surfklubben NASA for knap 10 år siden mulighed for at sætte regionen "Cold Hawaii" på verdenskortet. Det skete bl.a. ved at arbejde med windsurfing som tilskuervenlig sport. En af missionerne var at lave live-stream dækning af windsurfing-stævner, og som den første arrangør i PWA-regi var NASA fremme i skoene i 2010.

2010 var året, hvor der for første gang blev transmitteret live-stream af PWAs konkurrencer - transmitteringen var fra Klitmøller. Nu var det ikke blot tilskuere på stranden, der kunne følge verdens bedste sejlere i wave performance. Allerede det første år var live-stream transmitteringen så stor en succes, at PWA adopterede konceptet til også at omfatte stævner på andre lokaliteter som fx Gran Canaria, Tenerife og Sylt.

"I Klitmøller har vi en forholdsvis spektakulær event med "KIA Cold Hawaii PWA World Cup", der er underholdende at se på", fortæller project manager Robert Sand og fortsætter: "Et af problemerne i sejlsport er, at det ofte foregår på store afstande og er svært for tilskuere at følge og forstå. De nye teknologier gør dette noget nemmere. Det er vores erfaring, at det er vigtigt at fokusere på, hvilke målgrupper, man adresserer og ikke blot sende det samme content til alle. Sejlsport og nichesportsgrene i det hele taget har svært ved at garantere sponsorer og bidragsydere TV-tid, da det ofte afhænger af vind, vejr og den øvrige sendeflade.

Men man kan skabe sin egen "kanal" og derved ikke bare styre sit content. Med andre ord kan man planlægge sin sendeflade og interface. Det er ressourcekrævende at formidle en begivenhed professionelt og desværre er det ofte et sted, der bliver sparret. Hvis man sparer på formidlingen, kan man stille spørgsmål ved eventens formål, hvis man vil mere end det sportslige resultat: Det giver ingen mening at lægge så mange ressourcer i en event, hvis ingen bliver opmærksomme på det", siger Robert Sand.

Siden 2010 har professionelle lokale mediepartnere med rødder i NASA arbejdet massivt på at få sejlsporten ud over rampen. Til dækningen af PWAs stævner har virksomheder og personer inden for mediebranchen i Klitmøller udviklet et live-scoring koncept, så tilskuere hjemme ved computerskærmen kan få et helhedsbillede af konkurrencens aktiviteter. Helhedsbilledet består i at kunne sidde ved computeren og se live-stream video, følge med i hvor mange point dommerne tildeler sejlerne for fx loops og waveriding, samtidig med at en live-ticker og eliminationsstigen opdateres - et samlet setup, der gør det spændende at følge konkurrencens udvikling. At dette setup skaber opmærksomhed omkring eventen tydeliggøres ved, at over 30.000 seere har brugt stævnets "TV-kanal" henover ugen til dette års world cup. Dette skal endda ses i lyset af, at det kun var stævnets sidste  (reserve) dag, der bød på vind- og bølgeforhold til at konkurrere om et tællende resultat i World Cuppens samlede rangliste.
 
Lars.jpg
Nederst i billedet ses stævnets alderspræsident, 44-årige D-99 Lars Petersen, der er den mest deltagende danske sejler i PWA World Cuppen. Siden 1991 er det blevet til hele 59 PWA-stævner!
 
 
Professionel organisation og frivillighed forenes

For at sikre PWA World Cup i Klitmøller i fremtiden, blev foreningen "Friends of Cold Hawaii" stiftet i 2012. Foreningens formål er at afholde windsurf world cup i Thy og at udbrede kendskaben til surfsporten i regionen. "Friends of Cold Hawaii" er en erhvervsdrivende forening, der i et tæt samarbejde med NASA muliggør at arrangere world cuppen.

Rasmus Johnsen, som var en af de centrale kræfter for at PWA World Cuppen kom til Danmark i 2010, fortæller: "I 2012 valgte NASA at tage konsekvensen af, at det frivillige arbejde i en forening rækker et stykke vej i et tidsrum. Vi ønskede ikke at dræne de frivillige kræfter, så det fik betydning for klubbens andre aktiviteter. Tingene kommer ofte til at hænge på de samme skuldre, og så bliver det sårbart at sikre fremtiden for en event, der er vigtig i en større strategisk regionsudvikling. Udover at der er frivillige i surfklubben, der engagerer sig i dele af den professionelle afvikling af world cuppen, udliciterer "Friends of Cold Hawaii" det store arbejde med at drive café, sørge for forplejning og at arrangere sociale aktiviteter og fester til NASA. Alt overskud fra café, fester osv. går til ungdomsarbejdet i NASA.

"Friends of Cold Hawaii" skaber så at sige det økonomiske grundlag for at kunne drive cafe og dermed grundlaget for at NASA kan markere sig som en klub med klare visioner og stort frivilligt engagement i blandt andet arbejdet med unge surfere", slutter Rasmus Johnsen.

Kenneth.jpg
Øverst i billedet D-38 Kenneth Danielsen, der ligger nummer 16 på verdensranglisten. Stævnet til "KIA Cold Hawaii World Cup" var en skuffelse med en 17.-plads. Til sidste års event blev Kenneth Danielsen nummer 6.

Strategi for frivillighed
En udfordring, der ofte dukker op i idrættens verden, er at tiltrække frivillige til fx at afvikle større events. I forbindelse med "KIA Cold Hawaii PWA World Cup" er det ingen undtagelse, fortæller project manager Robert Sand: "Vores event finder sted i et forholdsvis tyndt befolket område. Det er i den sammenhæng vores erfaring, at det er vigtigt at brede målgruppen for frivillige ud. Og så skal der sørges for, at det er spændende opgaver med klare mål for det frivillige arbejde. I "Friends of Cold Hawaii" forsøger vi efter bedste evne, at der er en balance mellem hvad man yder, og hvad man får ud af det. Kriteriet for en succesfuld langsigtet frivillighedsstrategi er, at man som frivillig føler, at man har gjort en forskel - enten for sig selv eller for andre.

Når man er frivillig hos os, er det ikke bare sjovt, fordi man er en del af et fællesskab. Man gør en forskel! Og vi håber det bliver tydeligt for de frivillige, fordi de penge, der bliver skabt i foreningerne også bruges i foreningerne.  Udliciterer "Friends of Cold Hawaii" en opgave til en lokal forening, kan man som frivillig forhåbentlig se, at overskuddet bliver brugt til noget konkret. Det kan være værktøj, redskaber, surfdragter, en klubtur, osv.. Samarbejdet på tværs styrker de enkelte foreninger i relationerne og gør ressourcebasen meget større, fordi flere kan se sig selv som en del af eventen.

I de seneste år har vi desuden også brugt studerende til en række af vores mellemlederopgaver. Det giver den studerende mulighed for et praktikforløb med fagligt relevant arbejde, store udfordringer og helt konkrete opgaver i forbindelse med en begivenhed, der er kendt for at være professionel og veldrevet", slutter Robert Sand.

Jens_Munk.png
Tidligere Danmarksmester i Freestyle og deltager World Cuppen, D-43 Jens Munk Pedersen, yder gerningen som frivillig inden for mediedækningen til dette års "KIA Cold Hawaii World Cup".

NASA og "Friends of Cold Hawaii" har med de seneste års succesfulde world cups formået at skabe så stor begejstring hos både PWA, de deltagende sejlere og i udviklingen af regionen, at eventen betragtes som en fast begivehed på PWAs world tour. "KIA Cold Hawaii PWA World Cup" forventes således også at komme til Klitmøller igen i 2014.

Se mere om surfklubben NASA her
Se mere om "Friends of Cold Hawaii" her
Se mere om PWA, windsurfernes professionelle world cup, her
Billeder via: http://worldcup.coldhawaii.eu/photos
Video via: http://www.youtube.com/user/coldhawaiiworldcup/videos
Eventsite: http://worldcup.coldhawaii.eu/category/post/

Se placeringer i "KIA Cold Hawaii World Cup" 2013 og den samlede stilling på world touren her

Danske placeringer:
D-99 Lars Petersen: 17
D-38 Kenneth Danielsen: 17
D-20 Mads Bjørnå: 17
D-24 Sebastian Kornum: 17

Foto: (Copyright) Carter/pwaworldtour.com