Dansk Sejlunion3. marts 2013 14:47

40 nye trænere uddannet

I weekenden d. 2.-3. marts blev der uddannet 40 nye trænere på ”Træner 1”-niveau til at varetage træning af unge sejlere i de danske klubber.

I weekenden d. 2.-3. marts blev der uddannet 40 nye trænere på "Træner 1"-niveau til at varetage træning af unge sejlere i de danske klubber.

"Træner 1"-niveauet er henvendt til trænere, som varetager træning af unge sejlere, herunder som træner til stævner. På "Træner 1"-kurset bliver trænerne uddannet i at lave træning af både grupper og individuelle sejlere.

Indholdet på "Træner 1"-kurset er så omfangsrigt, at det strækker sig over to weekender og et efterfølgende praktisk forløb. Til den teoretiske del over to weekender bliver trænerne bekendte med forskellige motivationsfaktorer, hvor bl.a. trænerens rolle bliver nærmere defineret i relation til coachingbegrebet. De mange andre emner er bl.a. dopingregler, trim og teknik, træningsplanlægning af kvartaler, taktik og strategi, stævnecoaching, teori og praksis i fysisk træning og et værkstedskursus, hvor trænerne lærer at reparere sejl, tovværk og glasfiber fx til stævner.

Den sidste del af "Træner 1"-kurset er et praktisk forløb i sejlsæsonen, hvor de 40 nye trænere er 'føl' ved en erfaren træner, så teorien omsættes til praksis.

Ca. halvdelen af de 40 kursister var fra Dansk Sejlunions ungdomslandshold og den anden halvdel fra danske sejlklubber fra hele landet. Det er første år, der er uddannet så stort et antal trænere på "Træner 1"-niveau, hvilket er utrolig positivt for udviklingen af hensigtsmæssig aldersrelateret træning af unge i dansk sejlsport.

Læs mere om Dansk Sejlunions træneruddannelse.

Læs mere om dansk sejlsports aldersrelaterede trænings koncept (ATK).

IMG_1052