Dansk Sejlunion11. januar 2013 10:25

Valg til Dansk Sejlunions bestyrelse 2013

På Generalforsamling 2013 skal foretages valg til 4 af de 8 poster i Dansk Sejlunions bestyrelse. Frist for indstilling af kandidater er den 4. marts. 2013.

På Dansk Sejlunions generalforsamling lørdag den 6. april 2013, vil der være valg til følgende poster i Dansk Sejlunions bestyrelse, som alle skal vælges for perioden 2013-2015:
•    4 bestyrelsesmedlemmer
•    1 bestyrelses suppleant

Dansk Sejlunions bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og kan maksimalt sidde i 8 år, dvs. muligt genvalg 3 gange. Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter aktivt medlemskab af en klub under Dansk Sejlunion. Nyvalgte medlemmer af bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingen den 6. april 2013, som finder sted på Scandic Odense - Kursus- & konferencecenter.

Indstillinger til bestyrelsen
Det er Dansk Sejlunions medlemsklubber som har mulighed for at indstille kandidater til disse poster, og kandidater skal være aktivt medlem af en klub. Indstillinger til valg eller genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant skal være skriftligt motiverede samt indeholde person- og kompetenceprofil med tilhørende valgoplæg.

Skema (Word) til indstilling af kandidater kan downloades her…

Indstilling af en kandidat skal være Dansk Sejlunions sekretariat i hænde senest 5 uger inden generalforsamlingen, dvs. senest mandag den 4. marts 2013 kl. 12.00.  Alle kandidater bliver offentliggjort sammen med dagsorden for generalforsamlingen på sejlsport.dk.

Opstilling og valg sker jf. DS vedtægter, Tillæg VI, Procedure for valg af Dansk Sejlunions bestyrelsesmedlemmer - vedtægten findes her…

Valg til andre poster
Herudover skal på generalforsamling 2013 vælges:
•    Min. 5 medlemmer til DS Ordensudvalg - for 2 år
•    2 interne revisorer - for ét år

Kandidater til disse poster kan principielt opstilles direkte på generalforsamlingen. Dog opfordres klubberne til forinden at sende forslag til Dansk Sejlunion (mail nedenfor). DS bestyrelse vil normalt opstille det nødvendige antal kandidater.
?Eventuelle spørgsmål vedr. valg kan rettes til Anni Jensen tlf. 4326 2188 eller anni.jensen@sejlsport.dk.