Dansk Sejlunion11. januar 2013 21:00

Nyt kursus for bestyrelse og udvalg

Kursussæsonen er gået i gang! Det gælder instruktør/træner kurser, tursejlerseminarer, kurser for dommere og officials og et nyt kursus, ”Hurra jeg er blevet leder”, der henvender sig til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer

Det nye kursus, "Hurra jeg er blevet leder", gennemgår centrale ledelsesfunktioner, som de oftest ser ud i en traditionel klub.

I idrættens verden vil målet for ledelse ofte være at få et arbejde eller opgaver udført og at vedligeholde og udvikle gruppen af ledere og trænere, så klubben er arbejdsdygtig. Eksempler er, hvordan man skaber resultater, beslutter, vejleder, skaber fornyelse, sætter normer, motiverer og skaber samspil på tværs af klubbens interesser.

På kurset arbejdes der med den personlige motivation for deltagelse i klublivet, og kurset henvender sig både til udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer samt trænere, der forventer eller har lyst til at få en ledelsesmæssig funktion i klubben.

Kurset er af en dags varighed inkl. frokost og finder sted på Byggecentrum i Middelfart d. 17/3.

Kursisten skal være fyldt 18 år.  

Tilmeld dig kurset i Dansk Sejlunions kursuskalender.