Dansk Sejlunion9. januar 2013 09:23

Dansk Sejlunion skifter leverandør til selvbetjening

Leverandørskifte giver nye muligheder i Dansk Sejlunions selvbetjening på sejlsport.dk.

Dansk Sejlunions selvbetjeningsmuligheder får tilført nye funktionaliteter, så vi i fremtiden kan opfylde de behov som både forbund, klubber og sejlere har. Den nye leverandør er Trifork som Dansk Sejlunion i forvejen har et godt samarbejde med i forbindelse med Tursejler app'en.

De første synlige forandringer vil allerede kunne ses i foråret 2013, og vil i første omgang indebære kursushåndtering og opdatering af klubbernes stamoplysninger.