Dansk Sejlunion11. september 2012 17:19

Godt nyt til Optimisterne

TORM Fonden støtter klubbernes ungdomsarbejde ved at yde tilskud til opdateret udstyr til klubbens gamle Optimistjoller.

Introducér sejlads i funktionelt udstyr

En af Dansk Sejlunions bestræbelser inden for ungdomsarbejdet er at få flere børn og unge til at sejle. Ude i klubberne ligger der mange gamle inaktive Optimistjoller, som ingen orker at sætte i stand, uagtet at jollens skrog ikke fejler noget.

Disse joller ønsker Dansk Sejlunion at få aktiveret ved at tilbyde klubberne et renoveringssæt, så sikkerheden kommer tilbage i jollerne, samt at nye sejlere bliver introduceret til sejlsport i noget udstyr, der virker.

Dansk Sejlunion og mange klubber, har erfaret, at det er et vigtigt redskab i bestræbelserne på at få flere børn og unge til at sejle, at introduktionen til sporten foregår i velfungerende udstyr.

Renovér 3 Optimistjoller til spotpris

De ældste Optimistjoller bliver desværre ofte benyttet til at introducere nye sejlere til sejlsport. Det betyder, at de nye sejlere møder vores sport i en gammel udslidt jolle med hule sejl, slidt tovværk osv. - alt i alt et ikke særligt hensigtsmæssigt møde med sejlsport.

Det er stadig vigtigt, at klubberne tænker nyt - herunder ikke mindst nye og mere moderne jolletyper, men Dansk Sejlunion har også for øje, at de nuværende traditionelle jolletyper stadig har en funktion og stadig har godt fat i nogle børn og unge.

Med tilskud fra TORM Fonden kan klubber renovere hele 3 Optimistjoller for kun 7600,- kr.

TORM Optipakker er komplette renoveringssæt med ror, sværd, sejl, mast, bom, tovværk, osv.

Se alt om TORM Optipakker ved at trykke på billedet.

TORM_optipakke _renoveret _jolle