Dansk Sejlunion6. august 2012 10:54

TORM Fonden fortsætter støtten til dansk sejlsport

TORM Fonden giver donation til Dansk Sejlunion med uddeling over de næste fire år.

TORM Fonden har gennem mange år støttet sejlsporten i Danmark med fokus på ungdom, bredde, talentudvikling og træneruddannelse. Med afsæt i de mange og forskelligartede aktiviteter, der er skabt gennem de seneste otte år, har Fonden ønsket at give dansk sejlsport mulighed for at bygge videre på de gode resultater, der er opnået.

"På vegne af Dansk Sejlunion er det med stor glæde, vi nu kan oplyse, at TORM Fonden har besluttet at fortsætte støtten til fortsat udvikling og nye projekter til glæde for ungdommen i dansk sejlsport. Med Fondens støtte har vi allerede opnået betydelige resultater så som styrket træneruddannelse samt nyt materiel og nye udviklingsakiviteter til sejlklubberne," siger Hans Natorp, formand for Dansk Sejlunion.

Fokus på ATK
Den nye donation, der dækker perioden 2013-2016, uddeles løbende med det formål at støtte op om projekter, der udvikler dansk sejlsport. Et fokusområde for de kommende år bliver det aldersrelaterede træningskoncept (ATK).

Med lanceringen af ATK i foråret 2012 har Dansk Sejlunion udstukket en fremadrettet kurs for arbejdet med børn og unge i dansk sejlsport. Målet er at få flere børn og unge ud på vandet - fordi sejlsporten er en sund idræt og en fritidsaktivitet med gode oplevelser, og fordi større bredde baner vej for nye talenter, der kan være med til at sikre Danmarks position som en af verdens bedste sejlsportsnationer.

Det er de unge talenter rundt om i klubberne, der skaber grundlaget for fremtidens sejlerlandshold. Sejlerne på landsholdet er samtidig ambassadører og rollemodeller for nye generationer af børn og unge, der gerne vil dyrke sejlsport.

Til gavn for sejlere i alle aldre
Formand for TORM Fondens bestyrelse, N.E. Nielsen, glæder sig over den nye donation og hermed muligheden for at understøtte og fremme det videre arbejde med at skabe de bedst mulige rammer for sejlsporten og ungdommen i Danmark.

"En del af TORM Fondens formål er at støtte almene formål med tilknytning til livet på vandet. Dette formål indfrier vi i høj grad med denne donation, som de næste år vil blive til gavn og glæde for sejlere i alle aldre og på alle niveauer - lige fra de yngste Optimistsejlere, via de spirende talenter, til verdensklassesejlerne på landsholdet. Gennem støtten til sejlsporten understøtter vi en vigtig platform for morgendagens dygtige danskere, der skal videreføre det danske samfund," siger N.E. Nielsen. 

Foto: Mogens Hansen.