Dansk Sejlunion1. maj 2012 23:09

Kort og Matrikelstyrelsen vinder retsag

I gennem mange år har Kort og Matrikelstyrelsen ligget i strid om rettigheder med et tysk forlag, som udgiver søkort over danske farvande. Sagen er nu afgjort.

Østre Landsret har den 27. april 2012 afsagt dom i en sag mellem Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) og Nautische Veröffentlichtung Verlagsgesellshaff (NV).

Ved dommen fastslog landsretten blandt andet, at det tyske forlag havde krænket Kort & Matrikel?styrelsens rettigheder Kort & Matrikelstyrelsens søkort over danske farvande.

Forlaget har gennem en del år solgt sine søsportskort til danske sejlere uden at betale royalty til KMS. Sagen mellem de to parter har stået på sinden midten af 90'erne.

Landsretten afgjorde, at Kort & Matrikelstyrelsens søkort var beskyttede efter blandt andet ophavsretsloven og fandt det endvidere godtgjort, at det tyske forlag havde efterlignet styrelsens søkort ved sin produktion af søkort over danske farvande.

Som følge af dette bestemte landsretten blandt andet, at det tyske forlag skulle ophøre med at importere til og tilgængeliggøre i Danmark sine søkort over danske farvande. NV skal endvidere betale sagens omkostninger.

?Dommen er afsagt af landsretten.