Dansk Sejlunion29. februar 2012 19:08

Holdsejlads - kom godt i gang!

I Dansk Sejlunions nye hæfte ”Holdsejlads – kom godt i gang” bliver man introduceret til, hvor enkelt det er at afvikle holdsejlads. Holdsejlads bliver mere og mere populært, fordi sejladsformen motiverer til at kigge ud af egen båd og skaber teamånd og venskaber.

Hvorfor sejle holdsejlads?
Der er mange gode grunde til at prøve kræfter med holdsejlads. For det første synes sejlerne, at det er vildt sjovt! Men holdsejlads er derudover også lærerigt i forhold til kapsejladsregler og dét at samarbejde. Grundlæggende drejer holdsejlads sig om at få hele holdet med - og ikke bare selv at sejle hurtigt. Eftersom det kræver samarbejde på tværs af sejlernes niveau på det enkelte hold, er sejladsformen i høj grad et nuanceret redskab til pædagogisk læring for sejlere på alle niveauer.

Sejlsport er også holdsport!
Samarbejdet og teamånden er vigtigt i holdsejlads, og er holdets samarbejde godt, har mindre rutinerede sejlere mulighed for at opnå flotte resultater. Ved at sejle holdsejlads får sejlerne dermed den samme oplevelse som i mange andre idrætsgrene: nemlig at man deler oplevelserne med andre i stedet for kun at opnå individuelle resultater. Bl.a. fordi præstationerne afhænger af alles indsats, er holdsejlads også en motiverende genvej til at blive dygtig til andre typer kapsejlads.
 
Kom godt i gang!
Hvis din klub ønsker at arrangere holdsejlads enten på klubniveau, med naboklubberne eller til andre arrangementer, kan du læse alt det grundlæggende om holdsejlads i Dansk Sejlunions hæfte "Holdsejlads - kom godt i gang". Ud over en introduktion til holdsejlads i almindelighed og de elementære regler indeholder hæftet også træningsøvelser, baneeksempler og meget andet. Læs hæftet her.

Holdseljads.jpg