Dansk Sejlunion30. november 2012 14:00

Nyt afgiftsnotat til Skatteudvalget

Dansk Sejlunion opruller nye og uddybende argumenter over for Folketingets skatteudvalg.

Onsdag i denne uge havde Dansk Sejlunion foretræde for Folketingets skatteudvalg. Efterfølgende bad politikerne om at få udleveret det notat, som DS-formand Hans Natorp baserede sin argumentation på.

I dag, fredag den 30. november, har Hans Natorp sendt notatet til udvalgsmedlemmerne i en uddybet version, hvor der også er tilføjet et bilag med baggrundsoplysninger om Lyngby Radio og om den allerede eksisterende kaskoafgift.

Notatet understreger de entrale pointer i Dansk Sejlunions argumentation over for politikerne:

  1. At en afgiftsstigning på 34 procent er ude af proportioner og i allerhøjeste grad mærkbar for både for den enkelte fritidssejler og for klubberne. Som et uhørt paradoks vil nogle klubber ligefrem opleve, at afgiften vil overstige indtægterne fra de kommunale tilskud i medfør af Folkeoplysningsloven. 
  2. At fritidsfartøjer blot udgør 13-17 procent af det samlede antal redningsoperationer i danske farvande (2011), hvilket dermed imødegår regeringens argument om, at fritidssejlerne står for en langt største del af operationerne.
  3. At den kommercielle skibsfart med supertankere, færger, erhvervsfiskere mv. ikke bidrager overhovedet til driften af Lyngby Radio På trods af, at Lyngby Radio i alle henseender er indrettet efter erhvervstrafikkens behov og forpligtelser (GMDSS). Ydermere står erhvervstrafikken for en større andel af redningsoperationerne end fritidssejlerne.?

Se det samlede notat til skatteudvalget på her...

Arkivfoto: Jacob Emil Taarnskov.