Dansk Sejlunion26. november 2012 14:43

Lyngby Radio kan automatiseres

Ved udnyttelse af DSC på VHF-radioerne kan Lyngby Radio være overflødig for lystsejlere.

Regeringen mener lystsejlere skal dække underskuddet TDC har ved drift af Lyngby Radio. Et underskud Erhvervsministeren skønner til 56 mio. kr. årligt.

Men har lystsejlerne overhovedet gavn af Lyngby Radios tjenester?

Lyngby Radio, hvis motto er "Stadig din livline til land", holder lyttevagt VHF kanal 16 hele døgnet. Denne manuelle lytning til kanal 16 kan automatiseres helt, ved at nød-og sikkerhedskald sendes direkte til SOK via DSC, som alle moderne VHF radioer er udstyret med. En del af overvågningen er allerede overgået til automatisk monitorering med DSC.

Udover lytningen til kanal 16 udsender Lyngby Radio navigationsadvarsler, der primært er orienteret erhvervstrafikken til søs.

Arbejdsgruppen uden kontakt til sejlerne
Muligheden for en automatisering af Lyngby Radio har ikke været diskuteret med sejlerne, uagtet der i 2012 har været nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe. Erhvervs- og vækstministeren nedsatte i forbindelse med lovforslag L68 arbejdsgruppen, som skulle komme med forslag til den fremtidige organisering og finansiering af de radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester.

Underskuddet skal dækkes
Den danske stat har siden tidernes morgen drevet Lyngby Radio indtil TDC overtog telefonitjenesten i Danmark. Siden overdragelsen har TDC varetaget denne pligttjeneste for Telestyrelsen.

TDC har indtil 2012 kunne fratrække udgiften til pligttjenesten i sit regnskab.
Fra og med 2012 skal staten betale TDC underskudsdækning for at drive nød- og sikkerhedstjenesten ved Lyngby Radio. Den årlige underskudsdækning er 56 millioner kroner, skønner Erhvervsministeren i sit lovforslag L68.

Med forslaget om at hæve afgiften på lystfartøjers kaskoforsikring med 34 % er det påtænkt at hele underskuddet skal dækkes af lystsejlerne.