Dansk Sejlunion30. oktober 2012 13:00

Ny obligatorisk forsikring truer sejlerne

Dansk Sejlunion kæmper imod forslaget om at pålægge danske sejlere obligatorisk forsikring til fjernelse af vrag og foreslår i stedet alternativ.

I forbindelse med en høring om en række ændringer i Søloven, diskuteres blandt andet en obligatorisk forsikring til fjernelse af vrag for skibe med en bruttotonnage på mere end 20.

Foreningen Danske Tursejlere har i deres høringssvar til Søfartsstyrelsen foreslået, at danske lystbåde, under 20 bruttoton, ligeledes skal omfattes af en lov om obligatorisk forsikring til fjernelse af vrag.

I deres begrundelse skriver Danske Tursejlere blandt andet: "…i de kommende år vil der være en del ældre lystbåde som er tjenlige til destruktion. Denne proces kan være ret omkostningstung og det kan derfor være fristende for en ejer af en sådan båd, at sejle ud og 'efterlade' den udtjente lystbåd et passende sted, hvor den både kan påvirke miljøet, være til fare for andre eller blot ende som almindeligt 'øjebæ'."

Dansk Sejlunion: Urimeligt at pålægge lystsejlerne ekstra forsikring
Dansk Sejlunion havde i sit første høringssvar ikke forestillet sig, at nogen organisation bevidst kunne finde på at pålægge medlemmerne yderligere urimelige omkostninger. Ligeledes mener Dansk Sejlunion ikke der er baggrund for at tro, at sejlerne vil efterlade deres udtjente både langs kysterne.

Gør det nemmere at skrotte både
Dansk Sejlunion har igen henvendt sig til Søfartsstyrelsen, erhvervsministeren og erhvervsudvalget og på det kraftigste frarådet, at man lader den nye vragforsikring omfatte lystfartøjer.

Skulle ældre lystfartøjer blive et problem, foreslår Dansk Sejlunion, at man sammen med relevante myndigheder arbejder på at få lavet en skrotordning for ældre lystbåde. Hermed vil sejlerne nemmere kunne skrotte bådene på en sikker måde.

Arkivfoto: Lone Ulbrik fra fotokonkurrence.