Dansk SejlunionMå vi være på vores kite-spots?

Nedenstående skilt taler sit eget sprog - vi har brug for dit bidrag!

Kite Forbudt

Vi er mange, som elsker naturen! Ikke desto mindre er der ikke altid enighed om, hvordan vi må tage på oplevelse i den grønne skov eller på den blå legeplads.

Der er blandt andet interesseorganisationer, som mener at kitesurfing skal være forbudt i alle såkaldte Natura2000-områder. Det er områder, som udgør mange hundrede kilometer af den danske kystlinje!

Vi er frie fugle - i et stort fællesskab!

Kitesurfernes interessefællesskab, KBDK (Kiteboarding Danmark), og Dansk Sejlunion arbejder for, at kitesurfere har lov til at bruge naturen på lige fod med alle andre naturelskere. Lad os dyrke og styrke vores fælles interesse!

Der er ikke nogen tvivl om, at den enkelte kitesurfer i Danmark har brug for et talerør til myndighederne. Kort fortalt deltager KBDK og Dansk Sejlunion altid i processen omkring regulering af brugere af naturen - herunder på de enkelte kitespots. Vi tager dialogen med Naturstyrelsen, Friluftsrådet, kommuner og andre relevante parter, hvis der er begrænsninger eller fredninger under opsejling.

I samarbejdet mellem KBDK og Dansk Sejlunion har vi opnået gode resultater, og det arbejde ønsker vi at kunne fortsætte med. Med andre ord er vi fortalere for, at kitesurfere kan blive ved med at være frie fugle - selvom vi er en truet dyreart.

Meld dig ind i KBDK og bak op om KBDKs og Dansk Sejlunions store arbejde for at sikre kitespots i fremtiden, før det er for sent ...

Det koster 150,- kr. om året at være medlem af KBDK. Dit bidrag har så stor værdi, at det ikke kan betale sig for dig at surfe solo på den lange bane ...

Kite -illu -samlet _med -linkknap (3)Det mener vi - og det arbejder vi for!

KBDK og Dansk Sejlunion er af den overbevisning, at fakta skal på forhandlingsbordet, når vi tager dialogen om begrænsninger/forbud af kitesurfing. Hvis der skal tages særlige naturhensyn for fx at beskytte truede dyrearter, der bliver forstyrret af vores sport, skal vi naturligvis ikke kitesurfe på det aktuelle spot. Men det bør være videnskabeligt dokumenteret, at kitesurfing på det aktuelle spot er til skade for naturen.

KBDK og Dansk Sejlunion har den samme holdning til naturen som andre interesseorganisationer: ”naturen skal beskyttes, men også benyttes". Vi har grundlæggende den samme interesse som alle andre naturelskere: at komme ud i det fri, og at opleve naturen.

Ligesom andre interesseorganisationer vil vi inspirere til at bruge naturen og at få større forståelse for den.

KBDK og Dansk Sejlunion forhandler ud fra fakta. Følelser og antagelser bør ikke være anledning til begrænsninger for at færdes i naturen!

Ud over at tale kitesurfernes sag i forbindelse med fredninger og bekendgørelser om regulering af brugen af naturen har KBDK og Dansk Sejlunion også et godt samarbejde med fx kommuner, Friluftsrådet og Naturstyrelsen om at udvikle faciliteter til glæde for kitesurfere. Dette arbejde støtter du også ved at melde dig ind i KBDK.

Begrænsninger for kitesurfere

På nedenstående kort kan du se info om det aktuelle spot, du vil kitesurfe på.

Senest opdateret: 3. januar 2017