Dansk SejlunionQ&A-service (Kapsejladsregler)

Med henblik på at styrke ensartet afvikling af kapsejladser og konsistens i anvendelsen af kapsejladsreglerne i Danmark har Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg og Kapsejladsledergruppe oprettet en Q&A-service.

Q&A-servicen er åben for kapsejladsledere, arrangører og kapsejlere. Spørgsmål kan indsendes til Dansk Sejlunion på e-mail mikael@sejlsport.dk. Spørgere vil få svar direkte svar, og spørgsmål og svar der har almen interesse vil blive offentliggjort løbende på disse sider. Spørgsmål relateret til igangværende appelsager vil dog blive afvist.

Q&A-servicen drives af medlemmer af Appel- og Regeludvalget og Kapsejladsledergruppen og er - som alt andet arbejde i de to udvalg - baseret på frivilligt arbejde. Der må derfor i perioder påregnes en længere svartid. 

På World Sailings hjemmeside findes ligeledes en Q&A service som giver svar på regel spørgsmål stillet af World Sailing officials, se World Sailings Q&A service.

Afsluttede
Q&A sager
 
Offentliggjorte afgørelser med resumé

Senest opdateret: 19. november 2018