Dansk SejlunionDH Reglen

DH reglen er en måleregel, der på basis af en båds størrelse og sejlegenskaber beregner et handicap, dvs. den fart sejlbåden forventes at kunne opnå ved forskellige vindstyrkeområder. Farten eller sømiletiden, som angives i sekunder/sømil, er den gennemsnitsfart, som båden har mulighed for at opnå, når den sejles optimalt i alle henseender. Kapsejladsresultater beregnes efter princippet "tid på distance".

I tilknytning til DH findes en hjemmeside, websejler.dk, som skal ses som en naturlig del af reglen. Her er der mulighed for at teste reglen, dvs. beregne ændringen af sømiletiden forårsaget af de benyttede måledata.

DH-reglen DH-reglen - indeholder også illustrationer
Hvad er nyt? Beskrivelse af ændringer til DH reglen
Måleskema Måleskema til DH

Senest opdateret: 16. maj 2017