Dansk SejlunionSommeraktiviteter

Info om sommeraktiviteter i samarbejde mellem arrangørklubber og Dansk Sejlunion

Koncept Sommersejlads / Sommercamp

Mange klubber har heldigvis åbent i sommerferien. Faktum er, at sommerferien er det absolut bedste tidspunkt at sejle på for børn og unge. For i denne periode er vejret ofte godt, vandet er varmt, og der er fritid til at dyrke sin idræt.

I sommerferien er det ingen sag at motivere unge sejlere til at deltage i diverse aktiviteter. Og ved at afvikle sommeraktiviteter kan en klub både øge antallet af medlemmer i ungdomsafdelingen og gøre sig attraktiv over for klubbens unge medlemmer.

Derfor opfordrer Dansk Sejlunion klubber til at afvikle Sommercamps eller Sommersejladser og stiller et koncept til rådighed, der gør planlægning, invitation og markedsføring let for klubben.

Tryk på banneret herunder for at blive arrangør af sommeraktiviteter 2019.

Hvis arrangørklubben ønsker, at tilmelding er mulig fra 1. april, skal info om aktiviteten være Dansk Sejlunion i hænde senest d. 24. marts.

Aktiviteter, der bliver indsendt efter d. 24. marts, bliver løbende lagt op. Seneste mulighed for at få oprettet en sommeraktivitet i samarbejde med Dansk Sejlunion er d. 1. juni.

Bliv Arrangoer

Se beskrivelser af sommeraktiviteter og download relevante dokumenter herunder.

Sommersejlads

Klubben er åben fra klokken 10.00 - 16.00 for egne sejlere og meget gerne også sejlere fra naboklubberne i en periode på minimum tre sammenhængende dage. Sommersejlads kan ikke sammenlignes med en træningslejr. Vægten til Sommersejlads er lagt på sjov, leg og fællesskab både på vandet og på land.

Dansk Sejlunion opfordrer til, at sommeraktiviteten er åben for naboklubbernes sejlere.

Sommercamp

Klubben tilbyder en lejr over min. tre sammenhængende dage med overnatning i eller ved sejlklubben. Sommercamp kan ikke sammenlignes med en træningslejr. Vægten er lagt på sjov, leg og fællesskab både på vandet og på land. Mange klubber, der afvikler Sommercamps har et tema eller en alternativ aktivitet. Det kan f.eks. være, at de unge prøver at sejle i både, de traditionelt ikke sejler i, at sejle længere ture eller lignende.

Dansk Sejlunion opfordrer til, at sommeraktiviteten er åben for naboklubbernes sejlere.

Dansk Sejlunion tilbyder

Administration af tilmelding

Dansk Sejlunion varetager opsætning af tilmeldingssystem samt administration af tilmeldinger. Dansk Sejlunion afholder udgiften til transaktionsgebyr ved tilmeldingen.

Gaver til alle deltagere

Dansk Sejlunion fremsender personlige gaver til alle deltagere i form af en t-shirt og en drikkedunk. Det er en forudsætning for gaver, at tilmeldingen foregår via Dansk Sejlunions platform.

Lån af aktivitetstrailere

Der er mulighed for at booke Dansk Sejlunions Aktivitetstrailere med kajakker, surfbrætter og SUP-boards og Dansk Sejlunions trailere med FEVA-joller gennem et bookingsystem.

Tilskud til opstart af nye aktiviteter

Klubber uden erfaringer eller med sparsomme erfaringer kan ansøge om tilskud fra Dansk Sejlunion til etablering af sommeraktiviteter. Dansk Sejlunion kan støtte med max kr. 750,- pr. aktivitetsdag til én sommeraktivitet i en klub. Tilskud søges ved at rette henvendelse til Dansk Sejlunions klubkonsulent Henrik Tang: henrik@sejlsport.dk.

Markedsføring

Dansk Sejlunion markedsfører Sommeraktiviteter via www.sejlsport.dk/sommer, www.sejlkalender.dk samt Dansk Sejlunions Facebook-grupper.

Planlægning

Herunder finder du en række dokumenter, som kan lette planlægning, invitation og gennemførsel af Sommersejlads og Sommercamp.

Yderligere information

Kontakt Dansk Sejlunions klubkonsulent Henrik Tang: henrik@sejlsport.dk for yderligere information.

Sommeraktiviteter i kommunalt regi

Kommunale sommeraktiviteter

Mange klubber afvikler sommeraktiviteter i samarbejde med kommunen.

Motivationen for at lave kommunale sommeraktiviteter i klubben er typisk rekruttering af nye sejlere i ungdomsarbejdet og udbredelse af kendskabet til klubben.

Oftest udbydes kommunale sommeraktiviteter i et katalog eller via online medier sammen med andre idrætstilbud i skolernes sommerferie.

I nogle kommuner ydes der tilskud til klubber. Det kan være i form af løn til trænere, et tilskud pr. deltager, et fast beløb som dækker drift o.l. Se mere om kommunens tilskudsordninger på den aktuelle kommunes hjemmeside under "kultur og fritid".

Dansk Sejlunion yder ikke tilskud til sommeraktiviteter i kommunalt regi.

Når en klub laver sommeraktiviteter i kommunalt regi, er der visse sikkerhedsmæssige forhold, man skal være opmærksom på.

Se mere om sikkerhed og regler ved at trykke på banneret til højre.

Logo Sommersejlads (1) Logo Sommercamp (1)

Tormlogo Primaer 2016

Senest opdateret: 31. marts 2019