Dansk SejlunionSommeraktiviteter

Koncept Sommersejlads / Sommercamp

Tilmelding til sommeraktiviteter 2017
åbner mandag d. 1. maj kl. 10.00.

Koncept Sommersejlads / Sommercamp

Mange klubber har heldigvis åbent i sommerferien. Faktum er, at sommerferien er det absolut bedste tidspunkt at sejle på for børn og unge, for i denne periode er vejret ofte godt, vandet er varmt og der er fritid til at dyrke sin idræt.

I sommerferien er det ingen sag at motivere unge sejlere til at deltage i diverse aktiviteter. Og ved at afvikle sommeraktiviteter kan en klub både øge antallet af medlemmer i ungdomsafdelingen og gøre sig attraktiv over for klubbens unge medlemmer.

Derfor opfordrer Dansk Sejlunion klubber til at afvikle Sommercamps eller Sommersejladser og stiller et koncept til rådighed, der gør planlægning, invitation og markedsføring let for klubben.

Tryk på banneret herunder for at blive arrangør af sommeraktiviteter 2017. 

Bliv Arrangoer

Se beskrivelser af sommeraktiviteter og download relevante dokumenter herunder.

Sommersejlads

Klubben er åben fra klokken 10.00 - 16.00 for egne sejlere samt sejlere fra naboklubberne i en periode på minimum tre sammenhængende dage. Sommersejlads kan ikke sammenlignes med en træningslejr, da vægten er lagt på sjov, leg og fællesskab både på vandet og på land.

Sommercamp

Klubben tilbyder en lejr over min. tre sammenhængende dage med overnatning i eller ved sejlklubben. Sommercamp kan ikke sammenlignes med en træningslejr, da vægten er lagt på sjov, leg og fællesskab både på vandet og på land. Mange klubber, der afvikler Sommercamps har et tema eller en alternativ aktivitet. Det kan fx være at de unge prøver at sejle i både, de traditionelt ikke sejler i, at sejle længere ture eller lignende.

Dansk Sejlunion tilbyder

Dansk Sejlunion fremsender personlige gaver til alle deltagere.

Dansk Sejlunion varetager opsætning af tilmeldingssystem samt administration af tilmeldinger.

Klubber kan med fordel benytte Dansk Sejlunions dokumenter til planlægning, invitation og markedsføring. Se disse herunder.

Der er mulighed for at booke Dansk Sejlunions Aktivitetstrailere med kajakker, surfbrætter og SUP-boards og Dansk Sejlunions trailere med FEVA-joller gennem et bookingsystem.

Under visse forudsætninger yder Dansk Sejlunion økonomisk tilskud med kr. 1000,- pr. afviklet dag til en Sommersejlads eller Sommercamp (dog max. 5000 pr. sommeraktivitet). Der ydes tilskud til max. 3 camps pr. klub.

Dansk Sejlunion markedsfører Sommeraktiviteter via medlemsbladet SEJLER www.sejlsport.dk/sommer samt Dansk Sejlunions Facebook-grupper.

Forudsætninger for tilskud

  • Minimum 15 deltagere
  • Invitation med program, der afspejler alsidighed og attraktive tilbud
  • Dansk Sejlunion godkender program samt invitation
  • Aktiviteten er åben for andre klubbers medlemmer
  • Klubben sætter selv et max. deltagerantal
  • Klubben markedsfører aktiviteten til naboklubber med professionel rådgivning fra Dansk Sejlunion
  • Min. 18 timers planlagte aktiviteter fordelt på min. 3 dage

Herunder finder du en række dokumenter, som kan lette planlægning, invitation og gennemførsel af Sommersejlads og Sommercamp.

Kontakt Dansk Sejlunions klubkonsulent Henrik Tang: henrik@sejlsport.dk for yderligere information.

Sommeraktiviteter i kommunalt regi

Kommunale sommeraktiviteter

Mange klubber afvikler sommeraktiviteter i samarbejde med kommunen.

Motivationen for at lave kommunale sommeraktiviteter i klubben er typisk rekruttering af nye sejlere i ungdomsarbejdet og udbredelse af kendskabet til klubben.

Oftest udbydes kommunale sommeraktiviteter i et katalog eller via online medier sammen med andre idrætstilbud i skolernes sommerferie.

I nogle kommuner ydes der tilskud til klubber. Det kan være i form af løn til trænere, et tilskud pr. deltager, et fast beløb som dækker drift o.l. Se mere om kommunens tilskudsordninger på den aktuelle kommunes hjemmeside under "kultur og fritid".

Dansk Sejlunion yder ikke tilskud til sommeraktiviteter i kommunalt regi.

Når en klub laver sommeraktiviteter i kommunalt regi, er der visse sikkerhedsmæssige forhold, man skal være opmærksom på.

Se mere om sikkerhed og regler ved at trykke på banneret til højre.

Logo Sommersejlads (1) Logo Sommercamp (1)

Tormlogo Primaer 2016

Senest opdateret: 6. september 2016