Dansk SejlunionWorkshop for unge sejlere

Hold en workshop og lyt til de unge!

Fremtiden skal sikres i klubberne! Og for at det sker, er det afgørende at lytte til de unge medlemmers ønsker. Derfor har Dansk Sejlunion udviklet et koncept, som sikrer, at unge sejleres stemmer bliver hørt.

I form af en workshop, som klubberne selv afholder, kan sejlerne komme til orde og få mulighed for at fortælle om deres ønsker for fremtiden. Det kan eksempelvis foregå en lørdag i vinterperioden, for der er kun ganske simple opgaver til de klubber, som ønsker at lade de unge medlemmer præge fremtidens aktiviteter.

Der skal være en voksen, som har lyst til at påtage sig rollen som ansvarlig, workshoppen skal afholdes i et egnet lokale (for eksempel klubhuset), og så skal der være deltagelse af 4-20 børn og unge i alderen 12-18 år.

Helt konkret tager en workshop udgangspunkt i sejlernes erfaringer og munder ud i en specifik plan for nye tiltag, som kommer klubben til gode som helhed.

Det koster ikke noget for klubber at afholde en workshop, eftersom alt materialet bliver sendt fra Dansk Sejlunion.

Download opgaver til work shoppen.
Læs mere om at være ansvarlig på en work shop.

Hvis klubben er interesseret i at holde en workshop for unge sejlere, skal man kontakte en af Dansk Sejlunions klubkonsulenter.

Tormlogo Primaer 2016

Senest opdateret: 16. marts 2016