Århundredets sportsnavn Paul Elvstrøm er død - læs mere her...

Dansk SejlunionInstitutions-samarbejde

Klubber kan blive mere synlige i lokalsamfundet ved at samarbejde med fx den lokale skole. Derved bliver skolens elever opmærksomme på, at sejlsport er en idræt, der kan dyrkes lokalt i en klub på linje med øvrige fritidstilbud.

Dansk Sejlunion tilbyder services til klubber, der samarbejder med skoler/institutioner. Dansk Sejlunion ønsker at motivere til, at:

  • Klubben skal have et ønske om at rekruttere børn/unge og kan reelt stille et tilbud til interesserede børn/unge.
  • Aktiviteten på vand skal være motivationsskabende og foregå under trygge rammer, så alle deltagere får en god oplevelse.
  • Klubben følger op på institutionssamarbejdet fx via forældrebrev.

Hvis din klub ønsker at lave institutionssamarbejde, kan du kontakte Dansk Sejlunions klubkonsulenter.

I forbindelse med skolereformen ser man en generel tendens i idrætten, som peger på, at forløb med skoler giver den største effekt i forhold til rekruttering. Se video herunder med Søren Østergaard, Center for Ungdomsstudier. 

Hvad er et institutionssamarbejde?

Et institutionssamarbejde kan være med den lokale folkeskole, friskole, specialskole, kommunale ungdomsskole, efterskole, institution, gymnasium, handelsskole osv..

Et sådan samarbejde kan være på forskellige niveauer og omfang.

Et skolesamarbejde foregår typisk ved, at en skoleklasse kommer på besøg i klubben en hel skoledag. Klassen deles op i to grupper, hvor den ene gruppe er på vandet, mens den anden gruppe eksempelvis går på oplevelse på stranden sammen med deres lærer.

Et skolesamarbejde kan også foregå ved, at interesserede elever fra en skole kommer i klubben fx en lørdag.

Det vigtigste er, at eleverne prøver sjove og lærerige aktiviteter på, ved og i vandet under trygge forhold. Derfor er lege og alternativ sejladsaktiviteter som eksempelvis en stafet, hvor eleverne padler en jolle uden rig rundt på en bane, en meget brugt aktivitet. Ligeledes bliver sit on top kajakker og SUP-brætter ofte anvendt i et institutionssamarbejde.

Find inspiration til relevante aktiviteter i folderen "Tryghed for nye sejlere".

Lån af udstyr

Lån en aktivitetstrailer

Til et institutionssamarbejde kan klubben låne en TORM aktivitetstrailer, som indeholder våddragter, svømmeveste, sit on top-kajakker, komplette windsurfingbrætter samt SUP-boards.

Sikkerhed og forsikring

Når man afvikler et skolesamarbejde, skal der udformes en sikkerhedsinstruks.

www.sikkersejlads.dk kan man finde en vejledning og en skabelon til at udforme en sådan.

Elever på skoler og andre institutioner er forsikret via Idrættens Kollektive Forsikringer. Se mere ved at trykke på banneret til højre.

Eksempler på øvelser til instruktører

Øvelsesprogram  for skoleelever

Der er tre klare mål for øvelsesprogrammet, som er med til at sikre succes:

  1. Det skal sjovt og trygt.
  2. Det skal skabe læring.
  3. Det skal være let at gennemføre.

For udskolingselever anbefales det at lave undervisningsforløb over 4-8 gange, hvis det er muligt. Det åbner muligheder for kravet om understøttende undervisning i skoleformen – særligt i forhold til at tænke tværfaglige forløb ind i de idrætsundervisningen og de naturvidenskabelige undervisningsfag.

1. Det skal være sjovt og trygt

For at sikre at undervisningen er sjov og tryg, er udgangspunktet for undervisningen, at det sker gennem aktiviteter, der har et legende element, hvor læringen sker gennem sanserne, ved bevægelse og kontakt med udstyret og vandet i højest mulig omfang.

Trygheden i aktiviteterne skabes ved, at der en opmærksomhed på børnene gradvist oplever, at man kan lege sikkert i og omkring vandet.

Sejlklubbens instruktør starter dagen at sikre sig, at alle elever er rustet til at bevæge sig i og på vandet. Dvs. at alle elever skal bære vest og afhængigt af aktiviteten relevant beklædning.

Der skal være en tydelig forståelse og respekt for at børn kan utrygge ved vand, hvorfor man til hver en tid ikke må presse børnene til gøre noget de ikke har lyst til. Derimod bør man i stedet skabe en motivation og progression i fortroligheden til at begå sig i aktiviteterne på havnen.

2. Det skal skabe læring

Fra eleverne kommer på havnen til de forlader den, anbefales det, at programmet summer af aktiviteter, som skaber læring for den enkelte elev og for klassen som fællesskab. Undervisningsmålene for skoleeleverne på havnen, har følgende sigte:

  • Eleverne har en grundlæggende viden og forståelse for at bevæge sig sikkert på havnen, ved at de kender sikkerhedsudstyr og anvender det når de er på havnen.
  • Eleverne oplever og øver grundlæggende bevægelser (hale, trække, padle, hoppe, balancere), som har med aktiviteter på og ved vandet at gøre.
  • Eleverne får kendskab til miljøet i og omkring vandet (vind, bølger, strøm, dyrlivet i vandet) og lærer at benytte relevante undervisningsfag i en relevant kontekst.

 

3. Det skal være let at gennemføre

For at lette undervisningen for instruktører og lærere, anbefales det at lave en opdeling af eleverne i mindre grupper, hvor det er lettere at overskue og gennemføre den enkelte aktivitet. Det anbefales at lave 2-5 grupper, som skiftevis laver forskellige aktiviteter.

Se eksempler på relevante øvelser for klassetrin i nedenstående dokumenter.

Øvelser For Elever I Indskoling
Øvelser For Elever Paa Mellemtrin
Øvelser Eller Forloeb For Elever Paa Udskolingstrin
Undervisningsplaner til lærere

Hvis man deler en skoleklasse op i to grupper, kan skolelæreren lave spændende undervisning i naturen/på havnen.

Herunder er der links til tre undervisningsforløb, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Friluftsrådet og Dansk Sejlunion.

NATURKONTROLLEN - undervisningsforløb
FRILUFTSLIV PÅ HAVNEN - undervisningsforløb
AFFALD PÅ HAVNEN - undervisningsforløb

For det ambitiøse skolesamarbejde, hvor en klasse kommer i klubben af flere gange, kan skolelærere med fordel bruge det komplette kompendium med læreplaner for længerevarende forløb.

Se kompendiet "Miljø på havnen" herunder:


Download printvenlig version

Skolekontakt

Klubben kontakter skolen

Sejlklubber, der ønsker at skabe et samarbejde med en skole,  kan med fordel starte med at undersøge, om det er muligt at gøre via klubbens netværk.

Lærere med sejlererfaring

Læreren med sejlererfaring er ofte den korteste vej til et godt samarbejde omkring sejladsaktiviteter mellem sejlklubben og skolen. Læreren med sejlererfaring har ofte viden om og begejstring for de muligheder, der er ved, at børn sejler. Samtidig er der forståelse for de udfordringer, der kan være omkring logistik og vejr. En genvej til at finde frem til lærere med sejlererfaring vil oplagt være ved at undersøge hvem i klubben (eller på havnen), der er lærere. Evt. er de selv interesserede i at deltage i et sejladssamarbejde med deres egen klasser. Alternativt er den sejlerfarne lærer god til at formidle kontakt til kolleger, der kan være interesserede i et samarbejde.

Skolebørn med sejlererfaring

Hvis ikke der er lærere med sejlererfaring i klubben, er det oplagt at tage kontakt til de klasser, hvor klubbens sejlerbørn går. Deres lærere vil evt. allerede have et positivt billede af, hvad sejlads er, og de har en relation til sejler børnene og deres forældre.

Skolelederen

Hvis ikke der er nogle oplagte muligheder i netværket er skolelederen den oplagte første kontakt på skolen. Her kan klubber få afklaret skolens generelle interesse og evt. muligheder.

Folder til elever/forældre

I forbindelse med skolereformen bliver skoleelever præsenteret for mange fritidstilbud.

Hvis klubben vil have succes med rekruttering er det derfor en god idé at følge op på elevernes oplevelser til et skolesamarbejde.

Sørg for at samle mailadresser på deltagerne, så klubben kan sende en opfølgende mail. Det kræver ikke meget at få elevernes mailadresser,da deres navne alligevel skal registreres på en liste i sikkerhedsinstruksen.

Sørg desuden for at eleverne får en folder med hjem, så oplevelsen fastholdes og klubbens tilbud er synlige.

Herunder kan downloades to skabeloner til opfølgning. Det er en forudsætning for tilskud fra Dansk Sejlunion, at eleverne får en folder med hjem eller bliver kontaktet på mail efter skolesamarbejdet.

Folder Til Opfoelgning Jollesejlads
Folder Til Opfoelgning Windsurfing
Skolereformen og Den åbne skole

I forbindelse med skolereformen og "den åbne skole", som trådte i kraft i 2014, er kommuner forpligtet til at sikre et samarbejde mellem skoler og det lokale idrætsliv.

Hvis klubber ønsker at arbejde ambitiøst med skolesamarbejder, kan Dansk Sejlunion formidle kontaktoplysninger til relevante personer i klubbens kommune ved henvendelse til klubkonsulent Henrik Tang Kristensen: henrik@sejlsport.dk.

Tormlogo Primaer 2016

Senest opdateret: 2. november 2016