SEJLER LUKKER ... og afløses af tre forskellige, digitale nyhedsbreve

Dansk SejlunionTræning og sikkerhed

Er der tjek på sikkerheden i klubtræningen?

I klubberne er sikkerheden generelt god, men man kan altid gøre tingene bedre. Der er behov for, at alle klubbestyrelser sætter fokus på ansvar omkring sikkerhed i forbindelse med klubbens aktiviteter, herunder ikke mindst træning med børn og unge. Sikkerhed i fokus gælder naturligvis også andre klubaktiviteter som for eksempel seniorsejlerskolerne samt kapsejladsafvikling.

Den enkelte klub bør selv gennemføre en proces, hvor man vurderer klubbens aktiviteter og fastlægger en politik samt procedurer, der er tilpasset den enkelte klubs aktivitetsniveau.

Dansk Sejlunion har udarbejdet en tjekliste, som kan anvendes, når klubberne udarbejder sikkerhedsregler specifikt i forbindelse med træning af børn og unge.

Tjekisten rejser en række spørgsmål, som den enkelte klub skal tage stilling til, så klubben får implementeret de sikkerhedsregler, der netop passer til de lokale forhold og til kulturen i klubben.

Se desuden Sørfartsstyrelsens lovpligte sikkerhedsinstruks i forbindelse med kommerciel oplæring i sejlads. Søfartsstyrelsens "sikkerhedsinstruks" er en god og let tilgængelig måde at komme i refleksion over klubbens sikkerhedsberedskab.

Søfartsstyrelsens lovpligtige sikkerhedsinstruks gælder for kommerciel oplæring i sejlads og ikke for almindelige klubaktiviteter.

Se mere om regler for arrangementer ved at trykke på banneret til højre.

Senest opdateret: 13. januar 2017