Dansk SejlunionSe kort med turbøjerne

Find Dansk Sejlunions turbøjer i kortet her - eller find dem i Tursejler-app'en, som du henter til din smartphone eller tablet. Se også gældende regler for at benytte turbøjerne.

De angivne positioner for turbøjerne er omtrentlige. Ovenstående kort samt Tursejler-app'en må ikke anvendes til navigation.

Du kan downloade vores bøjeplaceringer, så kan de printes ud og tages med i båden. Du finder dem her.  

Nyt om turbøjerne

Dansk Sejlunions klubber har udlagt ca. 150 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og mærket med DS-standeren.

Sammenlagt er der ca. 300 turbøjer til rådighed for danske sejlere. Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion samarbejder om turbøjerne til glæde for alle vores medlemmer. Danske Tursejleres bøjer er mærket "DT".

Regler for brug af turbøjerne

Når du benytter Dansk Sejlunions bøjer skal du flage DS- eller DT-stander. 

Følgende regler gælder: 

Bøjer mærket "DS" - DS-bøjer er forbeholdt medlemmer af klubber i Dansk Sejlunion eller medlemmer af Danske Tursejlere. Det betyder, at du skal føre hækflag og DS- eller Dt-stander på båden. 

Bøjer mærket "DT" - kan benyttes af alle fartøjer.

Derudover gælder for brug af DS- og DT-bøjer:

  1. At du har bøjen i max. 24 timer. Derefter skal den frigives til et andet fartøj.
  2. Maksimal belastning er på 15 tons - og må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.
  3. At benytte bøjerne sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under brug af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende.
  4. Hvis flere både benytter samme bøje, er det først ankomne båd, som bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.).
  5. Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer, jvf. regel 30 i "Internationale Søvejsregler".  
The use of the buoyes marked with "DS" is reserved for members of yacht clubs associated with the Danish Sailing Association.

Die Benutzung der Tonnen mit der Aufschrift "DS" ist für Mitglieder von Yacht-Clubs des Dänischen Segler-Verbandes reserviert.

Kontakt

Er der problemer med de udlagte DS-bøjer, eller har du forslag til nye bøjer eller kommentarer i øvrigt, så skriv til Dansk Sejlunion på mail ds@sejlsport.dk

Senest opdateret: 26. juni 2019