Dansk SejlunionSe kort med turbøjerne

Find Dansk Sejlunions turbøjer kortet herunder, eller i Tursejler-app'en. Se hvilke regler gælder for benyttelse af turbøjerne.

De angivne positioner for turbøjerne er omtrentlige. Ovenstående kort samt Tursejler-app'en må ikke anvendes til navigation.

Du kan også download vores bøjeplaceringer, så kan de printes ud og tages med i båden. Du finder dem her.  

Nyt om turbøjerne

Dansk Sejlunions klubber har udlagt ca. 180 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og mærket med DS-standeren.

Sammenlagt er der ca. 300 turbøjer til rådighed for danske sejlere. Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion samarbejder om turbøjerne til glæde for alle vores medlemmer. Danske Tursejleres bøjer er mærket "DT".

Regler for brug af turbøjerne

Når man benytter Dansk Sejlunions bøjer skal man forsat flage DS- eller DT-stander, da de kun er de to forbunds medlemmer, der har ret til at benytte DS-bøjerne. Danske Tursejleres bøjer kan også benyttes af andre fartøjer.

For benyttelse af bøjerne gælder følgende regler:

Bøjer mærket DS - benyttelse af bøjen er forbeholdt medlemmer af klubber tilknyttet Dansk Sejlunion eller Danske Tursejlere. Hækflag og DT- eller DS-stander skal føres.

Bøjer mærket DT - kan benyttes af alle fartøjer.

 Følgende regler skal overholdes ved brug af DS- og DT-bøjer:

  1. Benyttes en bøje, skal den frigives til andet fartøj efter max. 24 timers benyttelse.
  2. Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.
  3. Benyttelse al bøjen sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende.
  4. Benyttes samme bøje af flere både, er det først ankomne båd som bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.).
  5. Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer jvf. regel 30 i "Internationale Søvejsregler".  
The use of the buoyes marked with "DS" is reserved for members of yacht clubs associated with the Danish Sailing Association.

Die Benutzung der Tonnen mit der Aufschrift "DS" ist für Mitglieder von Yacht-Clubs des Dänischen Segler-Verbandes reserviert.

Kontakt

Er der problemer med de udlagte DS-bøjer, har man gode forslag til nye bøjer eller andre kommentarer, skriv til Dansk Sejlunion på mail ds@sejlsport.dk

Senest opdateret: 6. juni 2018