Dansk SejlunionGenerelt om sejlads i udlandet

En række forhold ved sejlads i vore nabolande er fælles og behandles derfor under ét.

Skibspapirer

Ved anløb til finsk territorialfarvand skal man melde sig ved anløb af toldsted eller over VHF (kanal 74 eller 16). For øvrige nordiske lande er der ikke tilsvarende formalia. Men man skal kunne dokumentere sit ejerskab af båden.

Dokumentation for ejerskab af båden:

  • Købskvittering og Forsikringspapirer kan tjene som (uofficiel) dokumentation.
  • International Certificate udstedt af Dansk Sejlunion) kan sandsynliggøre ejerforholdet.
  • SkibsregistretOptagelse heri giver den eneste officielle dokumentation. Men det er kostbart, kr. 6.000 + 4% af bådens værdi.
  • Momskvittering. I større europæiske lande kræves der ud over en officiel dokumentation for ejerskabet tillige en momskvittering for både taget i brug efter 1985.I Frankrig vil manglende dokumentation uden videre udløse en kontant bøde. Ligeledes strammes formalia med hensyn til dokumentation for betalt moms ved køb af båden, og i al fald i Holland har det ødelagt mindst én sejlferie totalt, at dette ikke var i orden.
  • Forsikringspolice, kasko og ansvar kræves i nogle lande, i kopi eller undertiden som originalpolice, og i Italien kræves italiensk tekst.
Mandskabsliste

Man kan opleve krav om mandskabsliste i Norden og i Vesteuropa, og den er nødvendig i Polen, Estland, Letland, Litauen og Rusland.

Udarbejd listen hjemmefra og få lavet en god stak kopier. Det er lettere end at sidde om bord og skrive dubletter.

Mandskabslisten skal indeholde:

  • Skibsnavn, nationalitet og hjemsted.
  • Skipper: navn, nationalitet, fødselsdato, pasnummer og stilling om bord.
  • Øvrigt mandskab: navn, nationalitet, fødselsdato, pasnummer og funktion om bord.
  • Skippers underskrift.
Personlige papirer

Duelighedsbevis kræves ikke for at føre lystfartøj (under 15 meter) i internationalt farvand, i Norden eller østersølandene i øvrigt. Heller ikke i det øvrige Nordvesteuropa kræves beviset ved kystsejlads, som inkluderer havne, flodmundinger og vadehavet. Her gælder flagstatens love ifølge de internationale søvejsregler.

Men ved sejlads i indre farvande som floder og kanaler gælder kun nationale regler, og de fleste steder kræves "CEVNI Certificate og Competence", idet en række europæiske lande med et net af indre vandveje har tiltrådt CEVNI-forordningen. Den er udformet af FN's økonomiske komité for Europa. CEVNI står for "Code Européen de Voies de la Navigation Intérieure", som oversat betyder "Forskrifter for sejlads på de indre vandveje".

Sygesikring

Er du på rejse mere end en måned i udlandet kan det betale sig at anskaffe et europæisk sygesikringsbevis. Undersøg selv de seneste regler.

Læs om EU-sygesikringskortet (Det blå kort)…

Pas

Selv om der ikke er pastvang ved indrejse i nordisk land, må man kunne legitimere sig ved f.eks. indløsning af rejse- eller postchecks. Det er derfor alligevel nødvendigt med pas eller andet bevis for identiteten. Uden for Norden skal man stadig medføre gyldigt rejsepas.

VHF

Radiocertifikat og Tilladelse til radioanlæg i skibe skal huskes, hvis man har VHF om bord.

Flagregler

Det er altid høfligt at følge lokal skik med hensyn til sætning og nedhaling af Dannebrog og gæsteflag. Husk at flagtid i de øvrige nordiske lande slutter ved solnedgang, dog ikke senere end kl. 21.00.

I Sverige forlanger myndighederne, at man fører det nationale flag ved havneanløb uanset tidspunkt på døgnet. Når båden er let, fører man eget nationalflag hele døgnet, mens gæsteflaget kun føres inden for flagtid.

Senest opdateret: 12. juni 2017