Dansk SejlunionSejlads i Norge

Kysten var Norges landevej gennem mere end 1000 år. Det var så langt lettere at føre fragt ad søvejen end ad dårlige veje og stier langs dale og over fjeld.

Jernbane og et udbygget vejnet har ændret dette, men det er langs kysten, man finder den største del af befolkningen og Norges historie fra Vikingetid til i dag. Kysten fra Nordlandets stejle fjeldland, Vestlandets vejrbidte skærgårde og morænekyst på Jæren til Sørlandets lune løb i læ af Telemarkens højslette, sluttende med Oslofjorden og Hvalers ørige nær grænsen til Bohus len. 

Det er en kyst med smilende bygder, - hvide pÅ Sørlandet, rødmalede i vest, med hytter og bådhuse, småhavne og lune ankervige mellem de få større byer.

Der møder man kystfragtskibe, fiskere, og mellem hytte og handelsmand talløse små motorbåde, håndteret med sikkerhed som danskeren en cykel. Da er båden til transport, en brugsting. Men man møder også folk, som sejler for lyst, under sejl eller for motor, norske eller udenlandske, som én selv på opdagelse i disse rige og fascinerende farvande. Fra svenskegrænsen og til Kristiansand er der mange i skoleferien, men derfra tynder det ud, og vest for Lindesnes glæder man sig over de både, man ser.

Endelig har også Norge et sejlbart kanalsystem: Telemarkkanalen, som forbinder Langesundsbugten ved Skien med Notodden og Dalen i Telemarken.

Kun 60 sømil fra Hirtshals, ca. 90 fra Thyborøn eller noget længere langs svenskekysten, venter denne rigdom på sejloplevelser.

Hent dokument med yderligere sejladsoplysninger for Norge...

Yderligere tekst om sejlads i Norge...

Senest opdateret: 9. juni 2015