Dansk SejlunionVejr- og varslingstjenester

I dag er der mange tjenester, som udbyder opdaterede sejladsinformationer. Svagheden ved disse tjenester er, at de overvejende udbydes over internettet, hvilket kræver at man på den ene eller den anden måde skal kunne komme på nettet.

I nedenstående afsnit finder du information og links for de mest populære vejr- og varslingstjenester for Danmark og udland.

Tjenester for Danmark

Internet
Farvandsudsigter - DMI udsender nye 24-timers udsigter for farvandene hver dag lidt før kl. 05.45, 11.45 og 17.45 eller når der sker ændringer. Udsigterne kan høres på langbølgesenderen på 243 kHz kl. 05.45, 08.45, 11.45 og 17.45.

Femdøgns farvandsudsigter fra DMI.

Sejladsudsigt - detaljeret udsigt time for time fra Forsvarets Center for Operativ Oceanografi.

Havprognoser - strøm, bølgeretning og temperatur vises bla. i DMI's havprognoser for de danske farvande. Prognoserne opdateres ca. klokken 2:30, 8:30, 14:30 og 20:30.

Vandstand - DMI's målinger af vandstand i Danmark.

Advarsler og efterretninger
Hold dig orienteret om sejladshindringer på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Der kan være både akutte og længerevarende ændringer, mangler eller hindringer til søs.

Radiotjenester
DRs langbølgeradio på frekvens 243 KHz. Det er hermed muligt at dække hele landet og helt ned i Midt- og Sydeuropa med en enkelt sender, der er placeret i Kalundborg.

DRs sendeplan for langbølge
05:45 Vejrmelding
06:00 Radioavis

08:00 Radioavis
08:03 Morgenandagt (ikke søndag)

08:30 Krop og bevægelse
08:45 Vejrmelding
09:00 Radioavis

11:45 Vejrmelding
12:00 Radioavis

17:45 Vejrmelding
18:00 Radioavis
18:03 Farvandsefterretninger

Varsler - VHF

Lyngby Radio udsender varsler via VHF-arbejdskanalerne.

Anmodning om vejrudsigter fra såvel danske som udenlandske skibe vil blive imødekommet af Lyngby Radio.

Telefon
DMI udsender nye 24-timers udsigter for farvandene på telefon 1853. Farvandsvæsenet udsender også oplysninger om vind, strøm m.m. for farvandsområderne på telefon 32 96 99 66 (til normal takst).

Tjenester for Norden

Vejrtjenester - Sverige
Sveriges Radio

Station Tidspunkt Frekvens
SR P1 0555 (S, vandstand), 0755 (L,S), 1250 (1255 på hverdage) (L,S), 1555 (L,S, 2-døgnsprognose og vindopl.), 2150 (L,S, 2-døgnsprognose, vindopl. og 7 døgns prognose for land) FM: mellem 87,6 og 93,8 Mhz

MB: 1179 KHz

L=landrapport, S=sørapport.

Udsigten kan efterfølgende læses på sr.se/vader

VHF-radio

Station Udsendelse Tidspunkt UTC (lokaltid-1time)
Stockholm Radio Trafiklister og navigationsadvarsler 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200
Stockholm Radio (engelsk) Søvejr 0600, 1800
Stockholm Radio (svensk, 1/5-1/10) Kystvejrsprognose (Sendes i lokal tid)
Haparanda - Örskär
08:30 / 16:30 / 21:30
Landsort - Utklippan & Gotland
09:00 / 17:00 / 22:00
Utklippan - Hallands Väderö
09:15 / 17:15 / 22:15
Hallands Väderö - Nordkoster, Vänern & Vättern
09:30 / 17:30 / 22:30
Örskär - Landsort, Mälaren & Hjälmaren
08:45 / 16:45 / 21:45

Annonceres på kanal 16, sendes på aktuelle trafikkanaler

Internet
Sveriges meteorologiske institut, SMHI's hjemmeside...

Sjöfartsverkets hjemmeside...

Stockholm Radios hjemmeside...


Vejrtjenester - Norge

Norges Radio

Station Tidspunkt Frekvens
DAB NRK formidler småbåtvarsler over DAB-radionettet. Disse varslene dekker nå med få unntak kyststrekningen fra svenskegrensa til og med Grense Jakobselv. Varslene leses første gang om morgen ca. klokken 09.00. Deretter oppdateres de hver 3. time, ca. kl 12.00, 15.00, 18.00 og 21.00. På DAB-radio vil varslene sendes kontinuerlig, i en "loop", fram til neste oppdatering. Se:
retro.met.no
Småbåt-varslet Kl. 0900, 1200, 1500, 1800 og 2100

kan findes på følgende frekvenser på FM-båndet.
FM: 103,2 MHz, Kjerringfjell ved Larvik eller 98,1 MHz ved Frederiksstad.

VHF-radio
Telenor, Maritim Radio, Kystradio sender lokale vejrvarsler over de maritime VHF-radiokanaler fem gange i døgnet på følgende klokkeslæt: 0900, 1200, 1500, 1800 og 2100 (lokal tid) .

For strækningen Sverige grænsen til Åna-Sira bliver det amtsvise varsler. Udsendelsen vil ske over Tjøme radios VHF-arbejdskanaler (kanal 27, 20, 81, 22, 1, 21, 7, 79 og 66). Varslerne som sendes over Tjøme radio , Rogaland radio, Florø radio Bodø radio og Vardø radio

Internet
Det norske meteorologiske instituts hjemmeside...


Vejrtjenester - Finland


Det finske meteologiske institut har en række oplysninger vejr/vind til søs på deres hjemmeside...

Den finske søfartsstyrelse har ligeledes oplysninger om farvandsudsigter på VHF sendt over Turko Radio.

www.fma.fi - trafikverket - stöd til handelssjöfarten...

Øvrige internetadresser

Finska Meteorologiske instituttet hjemmeside...

Finska Sjöfartsverket...

Finska Meteorologiske Institut...

Link til kort med samtlige VHF stationer omkring Østersøen samt Norge...

Link til detailkort over VHF stationer i Sverige...

Tjenester for Tyskland

Vejrudsigter på tysk udsendes på VHF kl. 7.45, 9.45, 12.45, 16.45 og 19.45.

Flensborg Kanal 27
Kiel Kanal 23
Lubeck Kanal 24
Rostock Kanal 60
Arkona Kanal 66

VHF-kanaler ved gennemsejling af Kielerkanalen

Hamborg Kanal 83
Elbe-Weser Kanal 24
Borkum Kanal 61
Nordfriesland Kanal 26
Bremen Kanal 25
Accumersiel Kanal 28

Herudover er der vejr-info på mellembølge 972, kl. 00.05, 08.30 og 22.05.

TIP
Man skal så ikke lade sig forskrække over at der på VHF-kanalerne kommer gode tilbud om vin og andre varer! Det er så åbenbart tyskernes måde at holde prisen på driften af VHF-kanalerne nede.

Senest opdateret: 15. oktober 2015