Dansk SejlunionSejlads i Finland

Både kystfarvandet og de 1000 søer har tjent som transportvej i Finland gennem århundreder, og også i dag møder sejleren små fragt- og passagerskibe foruden de mange færger, der forbinder øerne. Flere steder møder han også færgernes naturlige afløsere, broerne. Derved er nogle sekundære gennemsejlinger lukkede for sejlbåde, idet broerne oftest er temmelig lave, 6 til 9 m, men der er talrige muligheder endda.

For Finland og Åland byder på enestående oplevelser af natur og historie i denne verdens formentlig største skærgård: fra hinsides den russiske grænse i øst over skærgårdshavet, saaristomari, mellem Åland og Åbo, til Jakobstad i nord.

Langs kysten finder man ruiner af middelalderlige borge mellem idylliske småbyer med træhuse prægede af østeuropæisk byggeskik. Idyllen er dog nogle steder gemt bag industri- og værftsanlæg nærmere hovedløbet, hvor der stadig er dybt. For landhævningen gør de engang sejlbare løb til ufarbare render, og hvor man i middelalderen førte koggen mellem øerne, kører i dag biler på fast jord.

Hent dokument med yderligere sejladsoplysninger for Finland...

Yderligere tekst om sejlads i Finland...

Senest opdateret: 9. juni 2015