Dansk SejlunionSejladsinformation

Opdaterede sejladsinformationer er nødvendige for at kunne planlægge og gennemføre en sikker sejlads.

Få på de følgende sider informationer om vejr- og varslingstjenster samt sejlads i udlandet.

Vejr- og varslingstjenester Generelt om sejlads i udlandet
Sejlads i Sverige Sejlads i Norge
Sejlads i Finland Sejlads i Tyskland
Sejlads i Østersøen Sejlads i England

Dansk Sejlunion har sept. 2015 modtaget nedenstående kommentar/korrektioner til sejladsinformationerne for Sverige og Finland fra Bent Damsbo, medlem af Assens Sejlklub:

Da vi planlagde sommeren tur Den Botniske Bugt rundt benyttede vi bl.a.
Dansk Sejlunions sejladsinformationer vedr. Sverige og Finland.

Jeg har et par korrektioner:

I skriver under punktet Flaskegas/Finland: De gængse typer findes
overalt, også de blå Camping Gaz.

Det er ikke korrekt, det kan være endog meget svært at finde gasflasker
med den rigtige tilkobling. Det gælder i øvrigt også i Sverige, men der
lykkedes det i enkelte større havne.

Under GPS (Turen går til Finland) skriver I: WGS 84 koordinaterne, som
benyttes i GPS navigationsinstrumenter afviger fra det finske system. De
må derfor korrigeres.

I de finske søkort står der i vejledningen bl.a., at de baserer sig på
WGS 84 og har en præcision på 1 meter, hvorfor det ikke er nødvendigt at skelne mellem koordinatsystemerne. Vores er faring er, at der ikke er
behov for korrektion, som I skriver.

Jeg vil anbefale, at man anskaffer søkort, inden man tager hjemme fra.
Det kan være svært at finde forhandlere undervejs. Det samme gælder
havnelodser. I Sverige kan man let få den gratis Gästhamn Guiden, der
ligger i stort set alle havne. Den er brugbar, men heller ikke mere.
Suppler med deres app, det hjælper en hel del.

I Finland kan man også downloade en elektronisk havneguide. Ellers må man købe de udmærkede bøger, der udgives på svensk. De opdateres ikke årligt, omfatter ikke samtlige havne, men er gode og inspirerende.
I må gerne i jeres vejledninger opfordre til at læse de skriftlige
vejledninger i de enkelte landes søkort. Der står faktisk ofte gode
informationer.

Senest opdateret: 11. september 2015