Dansk Sejlunion29. august 2012 15:05 af Hans Natorp

YOG: Formynderi eller holdning?

Er Dansk Sejlunion formynderisk med en beslutning om, at Youth Olympic Games ligger uden for vores fokusområde? Eller er det udtryk for en holdning, der politisk udspringer fra vores strategi og gennem vores handlingsplan bliver til en beslutning?

Dansk Sejlunion vil ikke udtage sejlere til Youth Olympic Games (YOG).

Har beslutningen rod i den politiske ledelse i Dansk Sejlunion? Eller er beslutningen et løstgående missil, der er affyret et sted i organisationen uden mål og sigte?

De seneste dages debat i forskellige sejlsportsfora har rejst en række spørgsmål om Dansk Sejlunions begrundelser for og motiver bag vores beslutning om at fravælge deltagelse af danske sejlere, når Nanjing i Kina om to år er vært for de næste ungdoms-olympiske lege.

Youth Olympic Games indgår ikke i Dansk Sejlunions talentudvikling

Beslutningen er forankret i den politiske ledelse, og den er truffet af den daglige ledelse.

Den politiske forankring har rod i DS Strategi 2011, som ganske i overensstemmelse med Team Danmarks holdning tager fat i elite- og talentarbejde i aldersgruppen fra 15 år og op. Her skal talentarbejdet foregå i nationale træningsmiljøer, der er tilgængelige for en bred gruppe af sejlere.

Selve den praktiske drejebog er "Aldersrelateret træning i sejlsport", som er udarbejdet i tæt samarbejde med Team Danmark. DS Strategi 2011 siger helt specifikt, at vi skal basere vores talentudvikling på aldersrelateret træning (ATK).

ATK viser vejen

Nok om den politiske forankring - det bliver hurtigt lidt teoretisk og levner naturligt nok plads til fortolkning.

Dansk Sejlunions daglige ledelse - i dette tilfælde sportschef Thomas Jacobsen - har ansvaret for, at vores holdning bliver til en beslutning.

ATK har vi lagt os fast på et talentudviklingsspor, der sigter mod sen specialisering. Hvad det konkret betyder, kan man relativt hurtigt danne sig et indtryk af ved at slå op på side 20 i ATK-bogen, hvor følgende illustration findes:

Modellen er udviklet af den canadiske professor og sportspsykolog Jean Coté - og efterfølgende 'fordansket' af Kristoffer Henriksen, sportspsykolog i Team Danmark. I dansk sejlsport følger vi sporet "Elite via afprøvning", der udover en elitepræstation også fremmer sejlerens engagement og personlige udvikling.

YOG for de få

Sejlsport ved YOG afvikles som en U17-event - sejlerne må højest være 16 år, og de skal mindst være 15 år jævnfør Den Olympiske Komites regler for minimumsalder. Da stævnet kun afholdes hvert fjerde år, betyder det, at halvdelen af alle unge sejlere allerede på forhånd er afskåret fra at deltage. Rimeligheden i dette forhold kan man isoleret set diskutere. 

Samtidig har vi ISAF Youth Sailing World Championship (YSWC) og EUROSAF Youth Sailing European Championship (YSEC), der begge afholdes hvert år og er U19-events. Det skaber grundlag for at have en meget større og mere homogen målgruppe i fokus - en gruppe, der allerede befinder sig i talentudviklingsmiljøet og træner i slipstrømmen af de ældre sejlere på landsholdet. Både YSWC og YSEC er hjørnestene og årlige højdepunkter i Dansk Sejlunions talentudvikling.

Dertil kan vi også bemærke, at YOG sejles i jolletyper, som stort set ikke sejles i Europa og slet ikke i Danmark.

Hvorfor så drastisk?

OK - men hvorfor så tage en så drastisk beslutning, at vi ikke vil udtage nogen overhovedet til YOG? Heller ikke, selv om en kampagne bliver gennemført helt uden om Dansk Sejlunion?

Fordi det under alle omstændigheder vil have indflydelse på talentudviklingen i Dansk Sejlunion - også selvom sejlunionen og Danmarks Idræts-Forbund blot skulle udtage og ikke gøre andet!

For at blive udtaget til YOG, skal der sejles en række regionale kvalifikationsstævner i Europa. Hvis én sejler begynder at vælge den vej, vil andre følge efter, hvilket vil splitte vores træningsmiljøer til gavn for få og til skade for flere.

Formynderisk?

Nej - formynderisk er det ikke i min optik. Jeg synes, det er et udtryk for en holdning. Og den holdning kan man være enig eller uenig i, hvilket er godt, for så bliver vi ikke dovne i vores beslutninger!

Med sejlerhilsen

Hans Natorp
DS Formand