Dansk Sejlunion25. maj 2010 11:47 af Hans Natorp

Ups - sådan et møde går bare for hurtigt

Bestyrelsen er nu fuldtallig og vi har haft vores første møde. Som ny mand for enden af bordet må jeg konstatere, at tiden nogle gange løber hurtigere end man er klar over.

For første gang var hele den nye bestyrelse samlet - vi skulle sige velkommen til Jens Erik Hansen og Klaus Bentzen, valgt i hhv. region 1 og 2.

Og hele bestyrelsen skulle introduceres til vores nye sportschef Thomas Jacobsen - en gammel kending fra DS sekretariatet - nu med et nyt og meget vigtigt ansvarsområde. Evalueringen af Thomas' rapport til bestyrelsen blev måske lidt mere omfangsrig end den normalt vil være fremover. Thomas visioner for elitearbejdet er yderst spændende - mere herom senere direkte fra Thomas.

Vi havde to eksterne gæster. Peer Bent Nielsen fortalte om projekt "Sikkerhed og vandsport" og Kim Andersen holdt et oplæg om "ISAF Olympic Commission" rapporten, som vi skal kommentere overfor ISAF inden den 21. juni. Det drejer sig om intet mindre end sejlsportens olympiske sammenhæng.

Tiden går hurtigt på sådan et møde med blandingen af nye mennesker og nye opgaver.

I den forbindelse må jeg konstatere, at jeg også er ny i rollen som mødeleder på et DS bestyrelsesmøde. Jeg ville ønske, at jeg kunne have prioriteret anderledes, så vi allerede nu kunne have haft et helt møde til vores strategi- og strukturarbejde, som var absolut vigtige punkter på dagsordenen. Nu må vi vente til næste bestyrelsesmøde den 17. juni på at have hele mødet til strategi- og struktur.

Indtil den 17. juni forsætter vi arbejdet i de to grupper, som vi allerede har nedsat til at forberede henholdsvis strategi- og strukturarbejdet.

Jeg er blevet kontaktet af interessenter fra kredsene, som ønsker at medvirke i arbejdsgrupperne. Og jeg har haft møde med repræsentanter for de klubber, som i henhold til generalforsamlingsbeslutningen skal være med i arbejdet. Der er en god og positiv forventning til det kommende strategi- og strukturarbejde.

Jeg oplever, at der er uklarhed omkring rækkefølgen mellem hhv. strategi og struktur arbejdet, samt samarbejdsniveauet mellem grupperne. Det er min holdning, at strategiarbejdet kommer før strukturarbejdet. Strukturen er et redskab til at udføre strategien.

Da vi skal udføre begge opgaver parallelt, er det vigtigt at have en tæt dialog mellem hhv. strategi- og strukturgruppen - gerne med et vist personsammenfald. Endvidere er det vigtigt at få kommissoriet for strukturarbejdet formuleret således, at gruppen ikke kommer til at lave strategiarbejde. Strukturarbejdet bliver meget omkring valgteknik, og modeller der i den forbindelse understøtter debat og gennemsigtighed.

Vi er i gang! Måske ikke helt på den måde, som jeg kunne have ønsket mig, nemlig direkte rundt om bestyrelsesbordet - men sådan kan det gå, når man er ny i formandsstolen. Vi er klar til den store runde den 17. juni!

Med sejlerhilsen
Hans Natorp
DS Formand