Dansk Sejlunion9. september 2010 19:23 af Hans Natorp

Ungdoms-OL eller ej?

For kort tid siden sluttede det første Ungdoms-OL i Singapore med en flot dansk 4.-plads i sejlsport. Men hvorfor var det lige, at Dansk Sejlunion havde valgt ikke at satse på dette stævne?

Jeg er fra flere sider i den seneste tid blevet udspurgt omkring Dansk Sejlunions holdning til det netop overståede Ungdoms-OL i Singapore. Og langt de fleste har på forskellig vis spurgt til, hvorfor Dansk Sejlunion valgte ikke at støtte en dansk deltagelse.

Inden jeg kommer til sagen, vil jeg først og fremmest ønske Celine Carlsen tillykke med den flotte 4.-plads ved det netop overståede stævne i Singapore. Celine har fået en flot opbakning fra sin familie og sin klub KDY. 

En sådan opbakning er helt afgørende for unge sejlere i den tidlige udvikling og det er vigtig for dansk sejlsport!

De principielle beslutninger

I Dansk Sejlunion er der i de seneste år blevet taget en række principielle beslutninger omkring unge sejleres deltagelse i internationale kapsejladser på højt niveau. Hvis man ikke allerede har læst Dansk Sejlunions politik katalog og publikationen 'Børn, unge og sejlsport', så kan jeg varmt anbefale at kigge nærmere på det.

Dansk Sejlunion har klart beskrevet målsætningerne for talentudviklingen, hvad sejlunionen forstår ved talent og elite, og holdningerne til elitær satsning.

En af dansk sejlsports store udfordringer er at få flest mulige til at fortsætte med at sejle efter at de er fyldt 15 år. Det har været og er stadig i denne aldersgruppe, at et stort frafald fra sejlsporten sker.

Den vigtige fastholdelse

Hvad kan man gøre for at holde på de unge? Dansk Sejlunion er af den klare overbevisning, at der skal satses kraftigt på at skabe gode lokale sejlsportsmiljøer.

Dette støttes også op af Team Danmarks forskning, der senest er formidlet i Team Danmarks "Aldersrelateret Trænings Koncept" - til daglig omtalt som ATK.

ATK i sejlsporten skal sikre, at sejlsport og træning af børn og unge sker på et forsvarligt grundlag og samtidig eliminere risikoen for, at en for tidlig elitær satsning resulterer i, at unge sejlere "brænder ud" og stopper. ATK skal være bærende for klubbernes træning af børn og unge, trænerudvikling, strukturering af talentarbejdet, den fremtidige kraftcenterstruktur m.v.

I forlængelse af vores overordnede beslutninger har elite- og talentafdelingen sammen med Team Danmark prioriteret de økonomiske midler mod de klasser, som indgår i talentsatsningen og kraftcentrenes arbejde. Disse klasser vil normalt være karakteriseret ved, at en sejler har haft mindst ét bådskift, og dermed har taget stilling til sin videre karriere i sejlsporten gennem valg af den næste bådtype. Og sejleren skal naturligvis fortsat vise, at han/hun er et talent.

Dansk sejlsports fremtidige succes er i høj grad afhængig af, at den talentfulde sejlers klub kan tilbyde træning lokalt, som kan styrke sejlerens udvikling.

Det vil også være afgørende for sejleren, at klubben - enten direkte eller indirekte - kan hjælpe med økonomisk støtte, specielt til deltagelse i de nationale TORM Grandprix-stævner og til Ungdoms-DM. Sejlklubben har en aktiv rolle i at bringe sejlere frem til det niveau, hvor talentet spottes af sejlunionens talentkoordinator og af kraftcentertrænerne.

Når der dukker et lysende talent op, som ikke kommer ind via de normale kanaler, vil sejlunionen gerne medvirke til at støtte med at få tingene til at fungere. Også selvom de overordnede rammer og budgetter ikke levner mulighed for at støtte på traditionel vis med et decideret projekt og tilskud. Vi bakker selvfølgelig op om en ansøgning til for eksempel DIF, og vi hjælper med kontakter til andre støttemuligheder, vi vejleder og bakker op omkring de tiltag, der skal til for at bringe sejleren videre. Men vi skal selvfølgelig være enige i, at forløbet er det rigtige for sejleren på det givne tidspunkt i talent- og sejlerkarrieren!

Med sejlerhilsen
Hans Natorp
DS Formand