Dansk Sejlunion18. august 2010 17:49 af Hans Natorp

Tordenskjolds soldater?

Strategiarbejdet er i gang! Du kan også bidrage.

Som besluttet på generalforsamlingen i marts måned har vi fra bestyrelsen igangsat et strategiarbejde, som skal resultere i en afrapportering på den kommende generalforsamling 2011.

Jeg lægger meget vægt på ordet "afrapportering" - generalforsamlingsbeslutningen om at igangsætte et strategiarbejde er meget rigtig og væsentlig - og den er slået stort op med mange underudvalg og mange mennesker involveret i processen. Det er med andre ord et stort apparat, som vi skal have skubbet i gang. Jeg synes, at det vil være ærgerligt, at stoppe processen igen allerede ved næste generalforsamling. Strategiarbejde er en kontinuerlig proces, hvor vi hele tiden skal evaluere vores resultater, justere vores strategi og handle - og det gælder også efter den kommende generalforsamling.

Derfor kommer der en "afrapportering" på generalforsamlingen, hvorefter strategiarbejdet naturligvis fortsætter.  Og når vi nu bruger så meget energi på at sætte en proces i gang, hvor vi fra bestyrelsen involverer mange mennesker i strategiarbejdet - skal vi så ikke holde fast i den viden og det momentum, som vil opstå? Det skal vi selvfølgelig!

Det er bestyrelsens ansvar at stå for Dansk Sejlunions strategi - og bestyrelsen vil meget gerne have input fra mennesker, som kan bidrage med viden, ideer og synspunkter inde fra vores egen verden og bestemt også fra verdenen udenfor sejlsporten.

Hvor vil jeg hen med disse betragtninger - jo - jeg vil fortælle, at vi fra DS bestyrelsen vil løfte opgaven med strategiarbejdet fra at være et job her og nu frem til næste generalforsamling til at være en løbende opgave for os alle i Dansk Sejlunion - også for dig!

Vi har brug for energi og input i strategiarbejdet - og vi har brug for nye mennesker med nye vinkler og ideer. Det vil være aldeles opløftende for strategiarbejdet og for os "Tordenskjolds soldater", at flere melder sig til opgaven - den er spændende og vigtig.

Jeg ved, at sommerferien er en svær tid til at rekruttere folk til sådan en opgave - en måneds varsel henover juli/august er ikke optimal timing, når det gælder om at finde nye mennesker til Dansk Sejlunions strategiarbejde - men sådan er vilkårene desværre!

Omvendt er strategiarbejdet jo en meget dynamisk proces - og derfor skal nye muligheder og mennesker hele tiden inddrages i processen. Så vi kan vel konkludere, at deadline den 8. august for at melde sig til arbejdet ikke var definitiv…

Vi sætter det første hold i løbet af august. På vores strategiudvalgsmøde den 9. august besluttede vi, at vi den 23. august sætter navne på udvalgene - du kan stadig nå at komme på banen!

Og det kan du også efter den 23. august - strategiarbejdet er en dynamisk proces - og det er sammensætningen af underudvalgene også…

Med sejlerhilsen
Hans Natorp
DS Formand