Dansk Sejlunion29. august 2013 08:45 af Hans Natorp

Ses vi på Klubkonferencen 2013?

Joakim Rechnitzer
Foto: Joakim Rechnitzer

Leder bragt i Sejler nr. 3 2013.

Det har været en fantastisk sommer. Sol, vind og verdens bedste sejlerfarvand! Jeg har haft fornøjelsen af tre ugers pragtfuld sejlads i vores danske farvande, som har bragt mig til Samsø, det sydfynske øhav, Bornholm og Anholt. Jeg har nydt den store glæde og det samvær, som jeg har oplevet i havnene og på bådene.

Lige før sommertogtet havde jeg fornøjelsen af at være i Aarhus til 49er EM (bemærk alle tilskuerne på foto fra finaledagen), og efter togtet var jeg i Middelfart for at opleve finalen ved Nations Cup. Også her var der en fantastisk glæde og samhørighed - og et fælles fokus på at få komplekse arrangementer til at spille og blive til en succes. En succes, som kun er mulig med et kæmpe frivilligt engagement og en god organisation.

Tænk, hvis vi kunne tage denne glæde og gode fornemmelse med ind i vores klubber i efteråret og vinteren! Vi har hver især et ansvar her - og en opgave som medlemmer af vores respektive klubber. Har du prøvet at træde ind i din klub med åbne øjne og virkelig mærke efter, hvordan den fungerer? Ellers er det måske nu, du skal prøve!

Træd ind ad døren og spørg dig selv:

  • Hvordan fungerer klubben?
  • Er klubben en god ramme for sociale og sportslige aktiviteter?
  • Føler nye medlemmer sig tiltrukket?
  • Kan man lære at sejle?
  • Hvad er det vigtigste for mig - og kan jeg finde dét i klubben?
  • Er der gode svar på mine spørgsmål? eller er der plads til udvikling?

Bag sommerens flotte mesterskabsstævner i blandt andre Aarhus, Middelfart, Sønderborg og Thisted står der nogle stærke kluborganisationer båret af frivillige ildsjæle. Og ildsjæle er der bestemt ikke kun brug for ved festlige lejligheder. De er mindst lige så vigtige i klubbens daglige virke.

Det er nemt og bekræftende at udfylde en rolle som frivillig, hvis opgaven er klar, unik og velafgrænset - og der er flere til at tage fra. Omvendt er det direkte demotiverende at stå alene med en alt for stor og alt for dårligt struktureret opgave. Derfor: tænk på din tur gennem klubben og spørg dig selv, hvad DU kan bidrage med? Organisation? Praktisk arbejde? Undervisning? Noget helt fjerde?

Tænk, hvilken forskel det kunne gøre, hvis der var flere som dig! Og det er der heldigvis. Du finder garanteret nogle ligesindede i din klub, og sammen finder I mange flere på Dansk Sejlunions Klubkonference 2013.

På Klubkonferencen kan du få inspiration og skabe netværk til at løse de opgaver, som presser på i netop din klub. Og jeg er sikker på, at klubben gerne vil sende dig af sted til Vingsted et par dage.

Tak for en god sommer - jeg håber, vi ses på Klubkonferencen 2013!


Med sejlerhilsen

Hans Natorp
Formand Dansk Sejlunion

Læs mere om Klubkonferencen 2013 her...

Læs SEJLER 3.2013 online...