Dansk Sejlunion1. december 2010 16:20 af Hans Natorp

Sejlerfokus

Forrige weekends klubkonference var en stor oplevelse for mig. 170 deltagere fra 60 klubber var et fantastisk fremmøde – og ikke uden grund – programmet var spækket med gode oplægsholdere og plads til at netværke, diskutere og udveksle erfaringer og historier. Jeg fik mange vigtige og gode input med hjem…

Jeg oplevede lige præcis den ånd og glæde på klubkonferencen, som bestyrelsen og jeg lægger til grund for vores arbejde med at planlægge det kommende år - og som også er vores indspark til det igangværende strategiarbejde.

Den røde tråd er Sejlerfokus!

Sejlerfokus er helt overordnet ladet med:

  • Værdi
  • Fællesskab
  • Begejstring

Værdi

Som sejlere er vi alle super passionerede. Vi bruger meget tid og mange ressourcer på vores passion - uanset hvordan den kommer til udtryk - fra cruising til elite over ungdom og bredde. Set i det perspektiv er vi alle professionelle i vores respektive tilgang til sejlsporten.

Vi skal have værdi, og vi skal levere værdi i vores sport.

Vi er som sejlere professionelle i vores tilgang til sejladsen, og har en professionel organisation omkring os i kraft af vores klub og forbund.

Fællesskab

Sejlsport er en social aktivitet - uanset om vi sejler alene, eller som del af en besætning, er fællesskabet omkring vores oplevelser og erfaringer en væsentlig parameter.

Fællesskabet er også meget vigtigt for at kunne løfte den infrastruktur som fx havne og klubber, der er grundlaget for langt den største del af sejlsporten. Og læg hertil kontakten til myndigheder og andre interessenter - fællesskabet løser opgaven.

Sejlsport er en livslang sport med mange faser og udtryk - det er i fællesskabet de forskellige faser bindes sammen. Det er gennem fællesskabet vi som sejlere bevæger os fra ungdom til cruising til bredde til elite til…..

Fællesskabet er snitfladen mellem sejlsportens mange forskellige udtryk.

Begejstring

Vores begejstring er vore bedste ambassadør for sejlsporten.

Og begejstring og glæde er i sig selv ædle og sunde mål!

Begejstring er vores drivkraft. Vi begejstres over beretningerne fra nær og fjern fra spændende togter. Vi begejstres over den udvikling, som vores unge sejlere i ungdomsafdelingen gennemgår. Vi begejstres over de mange danske profiler, der er blandt verdens bedste sejlere i så godt som alle discipliner. Vi begejstres over dysten til aftenmatchen og klubmesterskabet. Og vi glædes igen og igen over naturoplevelsen på havet.

Sejlerfokus

Værdi, Fællesskab og Begejstring kan deles op i mere specifikke punkter, når vi ser på de enkelte dele af sejlsporten. Og når vi betragter sejlsporten fra helikopteren og fra bestyrelsens perspektiv, er Sejlerfokus - Værdi, Fællesskab og Begejstring - netop de vigtige parametre, der kendetegner værdikæden i vores sejlsport - og det styrer vi efter!

Klubkonferencen 2010 var ren Sejlerfokus!

Og jeg glæder mig allerede til Klubkonferencen 2011 - vi ses - først på vandet og rundt i landet - og så på konferencen…..

Med sejlerhilsen
Hans Natorp :-)
DS Formand