Dansk Sejlunion11. maj 2012 12:23 af Hans Natorp

Kiteboarding mod Windsurfing - hvad laver i?

På det nyligt afsluttede International Sailing Federation (ISAF) halvårsmøde i Stresa i Italien traf ISAF Council en historisk beslutning om at gøre Kiteboarding til en OL disciplin fra 2016. Desværre skete det på bekostning af Windsurfing, der har været OL disciplin siden 1984.

Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland og Island - også kaldet ISAF gruppe G - deles om 2 stemmer ud af 39 i ISAF Council. Fra ISAF gruppe G leverede vi 2 af de 19 stemmer for Kiteboarding. Windsurfing fik 17 stemmer.

Hvorfor gjorde vi det? Og hvorfor skulle det lige gå udover Windsurferne?

Efter de seneste to ISAF årsmøder, mange politiske diskussioner og rigtigt meget arbejde i flere ekspertudvalg er ISAF Council kommet frem til en fremtidig model for udvælgelsen af OL-klasser.

Sejlsport råder over ti OL-medaljer - ti OL discipliner, som ISAF forvalter. Modellen er lavet således, at otte discipliner er såkaldte 'core events', som altid ligger fast for mindst to olympiader. De sidste to discipliner kan ændres fra et OL til det næste.

Op til det seneste ISAF møde så billedet for OL 2016 således ud:

  • Core-event Women's One Person Dinghy: Laser Radial
  • Core-event Women's Two Person Dinghy: 470
  • Core-event Women's Skiff: Evaluation
  • Non core-event Women's Windsurf and/or Kiteboard: Evaluation
  • Core-event Men's One Person Dinghy: Laser
  • Core-event Men's One Person Dinghy Heavy: Finn
  • Core-event Men's Two Person Dinghy: 470
  • Core-event Men's Skiff: 49er
  • Non core-event Men's Windsurf and/or Kiteboard: Evaluation
  • Core-event Mixed Multihull: Evaluation

Klasseorganisationerne er dygtige lobbyister og har stor indflydelse i ISAF, selvom de af natur er meget protektionistiske og ikke ligefrem går forrest, når der skal udvikles eller ændres på det bestående. Derfor var situationen desværre således, at Windsurf og Kiteboarding var havnet i 'non core-event' kategorien samtidig med, at der politisk ikke var taget stilling til, om det skulle være Windsurfing OG/ELLER Kiteboarding.

'OG/ELLER' var kommet ind i billedet af en ganske simpel årsag: De eksisterende OL-klasser har udført et yderst aktivt stykke lobbyarbejde for at forblive 'core-events'. Samtidig har alle ekspertudvalg og meldinger fra Den Internationale Olympiske komite (IOC) peget på nødvendigheden af, at sejlsporten i olympisk sammenhæng slipper noget af sin konservatisme og bevæger sig ind på nye områder, hvor tilgængelighed, ungdomsappel, medieappel, global udbredelse og minimering af omkostninger er i fokus.

I de politiske diskussioner var der nu en bred enighed om, at Kiteboarding skulle omfavnes. Kiteboarding er suverænt den hurtigst voksende gren indenfor sejlsporten, og ISAF kan ikke sidde dette overhørigt. Denne konflikt mellem udvikling og konservatisme resulterede i de nye discipliner ('core-events') for OL 2016 med kompromisset 'OG/ELLER' for Kiteboarding og Windsurfing.

'OG/ELLER' var en rigtig politiker-vending, hvor man kunne vælge den ene eller anden - en af hver, fx Kiteboarding til mænd og Windsurfing til kvinder - eller en form for blandet konkurrence med både Kiteboarding og Windsurfing.

Meningen var at sende et signal til omverdenen om, at Kiteboarding er vigtig. Samtidig kom der pres på Windurfing og Kiteboarding lobbyisterne for at få dem til at finde en model med plads til begge ved OL 2016 og så arbejde for at skabe mere plads til OL 2020.

Denne politiske forhandling gik Kiteboarding meget aktivt ind i, mens Windsurfing var mere forbeholden - de ville have scenen for sig selv.

Og nu er vi så kommet frem til det historiske ISAF møde i Stresa.

Alle rapporter og evalueringer pegede på, at Kiteboarding skulle med hurtigst muligt. For ISAF var det et spørgsmål om at gå foran, følge med eller komme af vejen - Kiteboarding skulle nok klare sig uanset ISAF.

Fra dansk og nordisk side arbejdede vi for en beslutning, hvor Kiteboarding principielt blev godkendt som kommende OL disciplin, men hvor den endelige afgørelse omkring håndteringen af 'OG/ELLER'-spørgsmålet først skulle besluttes senere på det kommende ISAF årsmøde i november. Det ville give alle parter tid til at finde den rigtige model - fx gå til IOC og forhandle om ekstra medaljer til den nye disciplin eller få Windsurfing tilbage til forhandlingsbordet for at finde en fælles Kiteboarding/Windsurfing løsning.

Første del af vores plan gik godt - Kiteboarding blev med meget stort flertal godkendt som en kommende OL disciplin.

Men Windsurfing følte sig nu ikke længere sikker på pladsen i forhold til at kunne holde Kiteboarding væk fra OL 2016. Af taktiske grunde arbejde Windsurfing derfor for at få afgjort 'OG/ELLER'-spørgsmålet straks frem for at vente til november.

Windsurfing havde klart en forventning om, at en afgørelse nu ville falde ud til deres fordel og foreløbig lukke af for Kiteboarding.

Det skulle vise sig at være en fejlkalkulation - Windsurfing lobbyisterne spillede for højt spil og tog ikke det politiske ønske om udvikling alvorligt. Og de øvrige klasse lobbyister var for stærke og ikke villige til at give mere plads til Windsurfing og Kiteboarding.

Kiteboarding kom ind og Windsurfing røg ud!

Der er ingen tvivl om, at Windsurfing også hører hjemme på det olympiske program!

Set fra den positive side giver beslutningen plads til, at Windsurfing som OL disciplin nu kan reorganisere og komme frem til et OL-format, der er tættere på resten af Windsurfing verdenen, end vi har set det hidtil.

Fra dansk og nordisk side i ISAF gruppe G er opgaven klar - vi skal have både Kiteboarding og Windsurfing på OL programmet.

Med sejlerhilsen

Hans Natorp
DS Formand